LISÄTIETOJA PROHAN OPUS360 CORPORATIONIN OSTOSTA

LISÄTIETOJA PROHAN OPUS360 CORPORATIONIN OSTOSTA Proha Oyj tiedotti 11.4.2001 ostavansa yhdysvaltalaisen Nasdaqissa listatun ohjelmistoyrityksen Opus360 Corporationin. Tiedotustilaisuus pidetään tänään 17.4. lehdistölle klo 10.00 ja analyytikoille klo 12.00 Scandic Hotel Marskissa, Neptun-kabinetissa, osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. KAUPAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET PROHAAN Opus360:n osto sopii Prohan kasvustrategiaan. Opus360:n tuotteet täy- dentävät Prohan projekti- ja resurssijohtamisen (Project and Resource Collaboration) tuotetarjontaa. Lyhyellä tähtäimellä kauppa ei kuiten- kaan vaikuta olennaisesti Prohan liikevaihtoennusteisiin. Mikäli Opus360 osto lopullisesti toteutetaan Opus360:n tuloskehitys vaikuttaa olennaisesti Proha-konsernin kuluvan tilikauden tulokseen. Proha-konsernin konsolidoidun tuloksen ennakoidaan siinäkin tapauk- sessa säilyvän positiivisena. Prohan johdon näkemys nykyisen Proha- konsernin kannattavuudesta säilyy ennallaan. Opus360:n tuloskehityksestä riippumatta kauppa vaikuttaa toteutues- saan positiivisesti Prohan rahoitusasemaan. MAHDOLLISET KAUPAN TOTEUTUMISEN RISKIT Kaupan ehdot sisältävät ns. walk away -klausuulin, jonka mukaan Proha voi jättää kaupan tekemättä tietyissä olosuhteissa; muun muassa mikäli Opus360:n tervehdyttämisohjelman mukaiset kassavirrat toteutuvat olen- naisesti odotettua huonompina. Kauppasopimus kokonaisuudessaan on jä- tetty Securities and Exchange Commissionin (SEC) julkaistavaksi ja se on nähtävissä Nasdaqin kotisivuilla osoitteessa www.nasdaq.com. TOIMENPITEET NASDAQ-LISTAUKSEN SÄILYTTÄMISEKSI ON ALOITETTU Tehdyn sopimuksen ja muiden Opus360 jo aloittamien toimenpiteiden perusteella Opus360 on vedonnut Nasdaqin Listing Qualifications Paneliin, että yhtiön osakkeen noteeraus Nasdaqin National Market - listalla jatkuisi. Tällä hetkellä Opus360 täyttää kaikki Nasdaq- listauksen edellytykset lukuun ottamatta osakkeen hintaa, joka on vielä alle yhden dollarin. Opus360:n osakkeen noteeraus Nasdaqissa jatkuu toistaiseksi, kunnes Nasdaqin Listing Qualifications Panel on tehnyt päätöksensä ja ilmoittaa siitä Opus360:lle. Mikäli yhtiön osak- keen noteeraus Nasdaqin National Market -listalla lopetetaan, Opus360 tulee hakemaan noteerausta NASD OTC Bulletin Board -listalla. HAKEUTUMINEN HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Nyt tehdyn Opus360 koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän Prohan Artemis-alakonsernin mahdollisen Nasdaq-listauksen johdosta Prohan hakeutuminen Helsingin Pörssin päälistalle lykkääntyy toistaiseksi. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja LISÄTIEDOT: Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020-4362000 pekka.pere@proha.com www.proha.com JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/17/20010417BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/17/20010417BIT00060/bit0001.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa