Lisäys Proha Oyj:n listautumisannin ja -myynnin ehtoihin

Proha Oyj Pörssitiedote 29.9.1999 klo 12.15 LISÄYS PROHA OYJ:N LISTAUTUMISANNIN JA -MYYNNIN EHTOIHIN Eilen tiedotetun 700.000 osakkeen liikkeellelaskun lisäksi Proha Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle hallituksen valtuut- tamista laskemaan liikkeeseen enintään 100.000 osakkeen lisäerä ja enintään 114.073 osakkeeseen oikeuttavat optio-oikeudet. Hallituksen valtuutus ja optio-oikeudet Yhtiön hallitus on esittänyt 14.10.1999 kokoonkutsutulle yhtiö- kokoukselle hallituksen valtuuttamista laskemaan suunnatulla annilla enintään 100.000 uutta osaketta samassa yhtiökokouksessa päätet- täväksi esitetyn enintään 700.000 osakkeen lisäksi. Ehdotuksen mukaan valtuutuksen perusteella liikkeeseenlaskettavien osakkeiden merkintä- hinta on samassa yhteydessä päätettävässä osakeannissa ja -myynnissä käytetty hinta. Ehdotuksen mukaan valtuutuksen käyttöaika olisi voimassa enintään 30.11.1999 saakka. Lisämerkinnän ehdot Osakeanti Osakeannissa tarjotaan vanhojen osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen järjestäjälle tai merkintäsitoumuksen tehneille institutio-naalisille sijoittajille merkittäväksi enintään 100.000 0,04 euron vasta-arvoista osaketta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi oman pääoman hankinnan edistämiseksi mahdollistamalla osakeantiin liittyvä osakkeen kurssin stabilointi Helsingin pörssissä. Osakkeiden merkintähinta Merkintähinta on 14.10.1999 pidettävässä yhtiökokouksessa määriteltävä osakeannin ja -myynnin merkintä- ja myyntihinta. Merkintäaika ja -paikka Hallitus päättää merkintäajasta. Merkinnät on tehtävä viimeistään 30.11.1999. Merkintäpaikka on yhtiön konttorissa osoitteessa Maapallonkuja 1 B, 02210 Espoo. Osakkeiden maksaminen ja toimitus Osakkeet on maksettava merkittäessä. Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo- osuustilille. Yli- ja alimerkintätilanne Yhtiön hallitus päättää toimenpiteistä mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa. Osinko-oikeus ja muut oikeudet Uudet osakkeet tuottavat oikeuden täyteen osinkoon 1.3.1999 alkaneelta tilivuodelta. Osakkeet tuottavat muut oikeudet yhtiössä, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Informaatio Osakeyhtiölain 4 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat merkintäaikana nähtävinä jäljennöksinä yhtiön konttorissa osoitteessa Maapallonkuja1 B, 02210 Espoo. Muut asiat Yhtiön hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus esittää 14.10.1999 kokoontuvalle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista laskemaan liikkeeseen enintään 114.073 uuteen osakkeeseen oikeuttavaa optio-oikeutta. Optio-oikeuksista puolella merkintäaika alkaa kuukauden kuluttua yhtiön listautu-misesta ja puolella 8 kuukauden kuluttua yhtiön listautumisesta. Optio-oikeudet ovat voimassa vuoden merkintäajan alkamisesta. Osakkeen merkintä optio-oikeuksilla on samassa yhtiökokouksessa päätetyssä osakeannissa ja -myynnissä käytetty osakkeen hinta. Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen PCA Corporate Finance Oy:lle osana yhtiön rahoitus- järjestelyjä. Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi PCA Corporate Finance Oy Pekka Halonen, puh. (09) 6133 4427 pekka.halonen@pca.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in or into the United States or to U.S. persons. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/29/19990929BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/29/19990929BIT00190/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.