ORGANISAATIOJÄRJESTELYJÄ PROHASSA

ORGANISAATIOJÄRJESTELYJÄ PROHASSA Projektijohtamisen liiketoiminta-alue: Proha siirtää projektijohtamisen liiketoiminta-alueen Suomen liiketoi- minnot osaksi yhdysvaltalaisen tytäryhtiönsä Artemis Management Systems, Inc.'in kansainvälistä operatiivista rakennetta. Tavoitteena on hyödyntää täysimääräisesti Artemiksen maailmanlaajuista organisaa- tiota ja jakelutietä sekä keskittää ja vahvistaa tuotekehitystä. Artemis Management Systems, Inc.'in toimitusjohtaja Steven Yager (President and CEO, Artemis Management Systems) vastaa projektinjoh- tamisen liiketoiminta-alueesta maailmanlaajuisesti. Hänen toimipaik- kanaan on Boulder, Colorado, USA. Yager raportoi Proha Oyj:n toimi- tusjohtaja Pekka Perelle. Artemiksen Yhdysvaltain ulkopuolisista toiminnoista vastaa Howard Magee (Senior Vice President, International Operations) toimipaikka- naan Slough, Iso-Britannia. Hän raportoi Steven Yagerille. Suomen projektijohtamisen liiketoimintojen johtajaksi on nimitetty Risto Saikko (Country Manager). Hän raportoi Howard Mageelle. Oman toimen ohella Saikko vastaa myyntijohtajana projektituotteiden myyn- nistä pankki- ja finanssisektorille. Saikolle raportoivat myyntijohtajat Vesa Olsson (Vice President, Sales) vastuualueenaan telekommunikaatio ja tietotekniikka-ala ja Timo Saros (Vice President, Sales) vastuualueenaan teollisuus ja rakentaminen. Oman toimensa ohella Olsson vastaa asiakaspalvelu- toiminnoista. Internet-teknologia -liiketoiminta-alue: Proha Oyj:n Internet-teknologia -liiketoiminta-alueelle johtajaksi on nimitetty 2.1.2001 alkaen Raimo Vaalasranta (Vice President) vastuu- alueenaan sovellusvuokrauspalvelut (ASP). Vaalasranta raportoi toimitusjohtaja Pekka Perelle. Talousjohtamisen liiketoiminta-alue: Proha Oyj:n talousjohtamisen liiketoiminta-alueesta vastaa edelleen Accountor Oy:n toimitusjohtaja Juha Tommila, johtaja (Vice President). Tommila raportoi toimitusjohtaja Pekka Perelle. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/20/20001120BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/20/20001120BIT00660/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa