PROHA HANKKINUT KOKONAAN KONSERNIN OMISTUKSEEN PMSOFT ASIA:N JA PMSOFTKOREAN

PROHA HANKKINUT KOKONAAN KONSERNIN OMISTUKSEEN PMSOFT ASIA:N JA PMSOFT KOREAN Proha Oyj on saattanut päätökseen kaupan, jolla Proha hankki osake- vaihdolla omistukseensa JST Investments (Asia) Pte Ltd:n (JST) koko osakekannan. Järjestelyssä JST:n omistajille on annettu yhteensä 278.275 uutta Proha Oyj:n osaketta. Annettaviin osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus. JST omistaa 51% PMSoft (Asia) Ltd:stä, josta 49% on jo aiemmin ollut Proha-konsernin omistuksessa. Lisäksi Proha Oyj on saattanut päätökseen kaupan, jolla Proha on os- tanut 25% PMSoft Korea Ltd:n osakekannasta 221.350 euron kauppahinnal- la. Loput 75% PMSoft Korean osakkeista on PMSoft Asian omistuksessa. Järjestelyn jälkeen JST, PMSoft Asia ja PMsoft Korea ovat Proha-kon- sernin kokonaan omistamia tytäryhtiöitä. Merkintöjen rekisteröinnin jälkeen Proha Oyj:n osakepääoma tulee ole- maan 13.774.384,00 euroa ja osakemäärä 52.978.400 kpl. Nyt merkittyjen osakkeiden lisäksi PMsoft Korean vähemmistöosuuden omistajille annetaan merkittäväksi 36.130 osaketta. Proha lyhyesti Proha on nopeasti kasvava ja kannattava kansainvälinen ohjelmisto- ja palveluyritys. Proha keskittyy johtamiseen Internet-aikakaudella. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologia. Proha-konsernin pro forma -liikevaihto ylittää 500 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta yli 4/5 tulee Suomen ulkopuolelta. Proha-konsernissa työskentelee yhteensä yli 600 henki- löä, joista yli 400 Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Singaporessa, Hong Kongissa ja Etelä- Koreassa. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/04/20010103BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/04/20010103BIT00700/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa