PROHA JA MANUFACTURING CHANNEL EUROPE SOPIVAT YHTEISTYÖSTÄ

PROHA JA MANUFACTURING CHANNEL EUROPE SOPIVAT YHTEISTYÖSTÄ Proha Oyj on sopinut Manufacturing Channel Europe Oy:n kehittämän toiminnanohjausjärjestelmän tarjoamisesta maailmanlaajuisesti osana Prohan ProCountor.Com- ja ASP-palveluja talousjohtamisen liiketoi- minta-alueella. Manufacturing Channel -toiminnanohjausjärjestelmä on tuotannollisille yrityksille tarkoitettu Internet-palvelu. Prohan toimitusjohtajan Pekka Pereen mukaan nyt solmittu sopimus täy- dentää talousjohtamisen tuotevalikoimaa ja laajentaa ProCountor.Com -konseptia tuotannollisten yritysten toiminnanohjaukseen. "Manufacturing Channel on kattava tuotannon ja logistiikan suunnit- telu- ja hallintaväline, josta tulee tärkeä osa Prohan talousjohtami- sen palvelukokonaisuutta." Ohjelmistosta tehdään myös versio pelkkään varastonvalvontaan ja materiaalihallintaan. Ohjelmisto on saatavissa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja viroksi. MANUFACTURING CHANNEL EUROPE OY LYHYESTI Manufacturing Channel Europe Oy on vuonna 2000 aloittanut, tuotannol- listen yritysten ohjelmistopalveluihin erikoistunut toimittaja. Manufacturing Channel -tuote voitti Microsoft MCSP Challenge -sovel- luskilpailun samana vuonna. Myynti-, osto-, budjetointi-, suunnittelu- sekä tuotannonsuunnittelu- ja valvontatoiminnot kattava Manufacturing Channel on integroitu ohjelmisto- ja Internet-palvelu. PROHA LYHYESTI Proha on maailmanlaajuisesti toimiva, kasvava ja kannattava ohjelmis- toyritys. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat projektijohtaminen, talous- johtaminen ja Internet-teknologiaan nojautuvat sovellusvuokraus- palvelut. Proha-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2000 oli 82,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta yli 4/5 tulee Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 600 henkilöä, näistä yli 400 ulkomail- la. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja LISÄTIEDOT: Proha Oyj Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.com http://www.proha.fi Manufacturing Channel Europe Oy Toimitusjohtaja James Casserly, puh. (09) 5655 180 james.casserly@mc-europe.com http://www.mc-europe.com JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/18/20010518BIT00920/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/18/20010518BIT00920/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa