Proha Järjestelee Konsernirakennettaan Suomessa

PROHA JÄRJESTELEE KONSERNIRAKENNETTAAN SUOMESSA Proha yksinkertaistaa vuoden 2000 aikana tehtyjen yrityskauppojen seurauksena monimutkaistunutta yritysrakennettaan. Prohan suomalaisia liiketoimintoja yhdistetään kolmella liiketoiminta-alueella (projekti- johtaminen, talousjohtaminen ja internet-teknologia) toimiviksi yhti- öiksi. Järjestelyt toteutetaan kevään 2001 aikana. Niiden tarkoituk- sena on tehostaa toimintaa ja pienentää nopeasta kasvusta aiheutuvia rekrytointipaineita. Niihin liittyy myös henkilökunnan siirtoja yhti- öiden kesken. Järjestelyt eivät vaikuta Prohan ulkomaisiin tytäryhti- öihin. Ne eivät myöskään vaikuta asiakassuhteisiin tai tuotetarjontaan Suomessa. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/08/20010108BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/08/20010108BIT00580/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa