Proha konsernin henkilöstöanti ja optioanti päättyneet

PROHA KONSERNIN HENKILÖSTÖANTI JA OPTIOANTI PÄÄTTYNEET Proha-konsernin henkilöstöanti päättyi 30.11.2000. Annissa henkilö- kunta merkitsi 106.490 osaketta 12,20 euron kappalehintaan, yhteensä 1.299.178,00 euron (noin 7,7 mmk) arvosta. Merkintöjen maksuaika päättyy 8.12.2000. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan tarjolla oli enintään 200.000 osaketta. Antiehtojen mukaan Proha Oyj:n hallitus päättää nyt merkitsemättä jääneiden osakkeiden merkintäoikeudesta. Hallitus ei ole vielä tehnyt päätöstä asiasta. Myös Prohan kannustinjärjestelmään kuuluva optio-anti päättyi 30.11.2000. Kaikki merkittäväksi tarjotut 195.000 optiota merkittiin. Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti suunnatusta osakeannista ja optio-oikeuksien liikkeeseenlaskusta 21.8.2000. Antien ehdot on julkistettu pörssitiedotteena 8.8.2000. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/01/20001201BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/01/20001201BIT00830/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa