PROHA OSTAA KOREAN PMSOFTIN VÄHEMMISTÖOSUUDEN

PROHA OSTAA KOREAN PMSOFTIN VÄHEMMISTÖOSUUDEN Proha Oyj on tehnyt sitovan sopimuksen ostaa 25% vähemmistöosuuden PMsoft Korea Ltd:stä, joka on PMsoft Asia Pte Ltd:n (PMsoft) etelä-ko- realainen tytäryhtiö. Lokakuussa Proha sopi singaporelaisen ja etelä- korealaisen projektijohtamisen tietotekniikan toimittajan ja liikkeen- johdon konsultointikonsernin PMsoftin ostosta. Sovittujen kauppojen jälkeen PMsoft Koreasta tulee Proha-konsernin kokonaan omistama tytär- yhtiö. Kauppasumma on 221.350 euroa. Koska osakevaihto ei Etelä-Korean lain- säädännön mukaan ole mahdollinen, kauppa maksetaan rahana. Kauppa tul- laan saattamaan päätökseen samaan aikaan kuin aiemmin sovittu Singapo- ren ja Etelä-Korean PMsoftin kauppa. Myöhemmin myyjälle tullaan tarjo- amaan merkittäväksi 7.226 Proha Oyj:n osaketta, mikä vastaa 36.130 Prohan osaketta osakemäärän muutoksen (split) jälkeen. Tarjottavat osakkeet edustavat alle 0,1% Proha Oyj:n osakekannasta. PMSOFT-KONSERNI LYHYESTI PMsoft-konsernin liikevaihto viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 2,5 miljoona euroa ja tulos 170 tuhatta euroa. PMsoft Korean liikevaihto maaliskuussa 2000 päättyneenä tilikaudella oli noin 700.000 euroa. Aasian talouden nousun myötä yhtiöiden liikevaihdon ennakoidaan kas- vavan nopeasti. Yhtiöiden palveluksessa on 14 henkilöä Singaporessa ja 10 henkilöä Etelä-Koreassa. Lisäksi yhtiöllä on 10 henkilöä käsit- tävä riippumaton liikkeenjohdon konsulttiverkosto. PMsoftilla on edus- tajat Indonesiassa, Filippiineillä, Taiwanissa, Intiassa, Hong Kongissa ja Malesiassa. PROHA LYHYESTI Proha on nopeasti kasvava ja kannattava kansainvälinen ohjelmisto- ja palveluyritys. Proha keskittyy johtamiseen Internet-aikakaudella. Yh- tiön liiketoiminta-alueet ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologia. Proha-konsernin pro forma -liikevaihto ylit- tää 500 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta yli 4/5 tulee Suomen ulko- puolelta. Proha-konsernissa työskentelee yhteensä yli 600 henkilöä, joista yli 400 Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Sak- sassa, Italiassa, Japanissa, Singaporessa, Hong Kongissa ja Etelä- Koreassa. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/19/20001219BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/19/20001219BIT00970/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa