Proha Oyi ostaa CM-Systems Oy:n

PROHA OYJ OSTAA CM-SYSTEMS OY:N Proha Oyj (jatkossa Proha) on solminut CM-Systems Oy:n kaikkien osak- kaiden kanssa sitovan esisopimuksen, jonka mukaan Proha hankkii omistukseensa helsinkiläisen CM-Systems Oy:n koko osakekannan. CM-Systems on projektitoiminnan tietotekniikkaan keskittynyt yritys. CM-Systemsin CMPro-tuoteperhe on laajassa käytössä useissa suomalai- sissa teollisuus- ja palveluyrityksissä. CM-Systems Oy tulee jatkamaan Proha-konsernissa itsenäisenä tytär- yhtiönä osana Prohan projektijohtamisen tietotekniikka -liiketoimin- taa. Samalla kun CMPro-tuoteperhe vahvistaa ja laajentaa Proha-kon- sernin tarjontaa, Prohan tuotteet ja osaaminen avaavat uusia kehi- tysmahdollisuuksia CMPro-tuotteen jatkokehitykselle. Kauppa toteutetaan osakevaihtona. Osakevaihdossa tarjotaan CM-Systems Oy:n omistajille koko CM Systemsin osakekannasta muodos- tuvaa apporttiomaisuutta vastaan merkittäväksi yhteensä 357.000 kappaletta Proha Oyj:n uusia osakkeita ja 275 tuhatta markkaa. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 8,8% Proha Oyj:n osakekannasta osakevaihdon jälkeen. Uusiin osakkeisiin liittyy myyntirajoitus, joka päättyy kokonaan kahden vuoden kuluttua. Kauppa astuu lopullisesti voimaan, kun Proha Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen kaupan hyväksymisestä ja toteuttaa osake-emission. CM-Systems Oy:stä tulee kaupan yhteydessä Proha Oyj:n sataprosent- tisesti omistama tytäryhtiö. Yritysosto on osa Proha Oyj strategiaa saavuttaa johtava markkina- asema Pohjoismaissa valitsemillaan erikoistumisalueilla sekä vahvistaa jo ennestään vankkaa markkina-asemaansa Suomessa. Yhtiö käy parhail- laan neuvotteluja myös muista yritysostoista. CM-Systems lyhyesti CM-Systems on vuonna 1994 perustettu projektinhallintaan erikoistunut ohjelmistotalo, jonka osaaminen nojaa vahvaan käytännön kokemukseen teollisuudessa ja rakentamisessa. Yhtiön CMPro-tuoteperheessä on ratkaisut erilaisille projektitoimintaa harjoittaville yrityksille ja julkisille organisaatioille. CMPro järjestelmien käyttäjiä ovat mm. investoiva teollisuus, laitos- ja järjestelmätoimittajat, rakennut- tajat ja urakoitsijat, liikelaitokset sekä palvelu- ja konsultti- yritykset. CM Systems Oy:n palveluksessa on tällä hetkellä 9 työntekijää. Pääomistajana yrityksessä on avainhenkilöstö. Yrityksen liikevaihto tilikaudelta 1.1.-31.12.1998 oli 4.9 Mmk voitto ennen veroja 1,4 Mmk. Kuluvan tilikauden liikevaihdon arvioidaan olevan noin 6 Mmk ja voiton ennen veroja noin 1,7 Mmk. Proha lyhyesti Proha Oyj on suomalainen tietotekniikan palveluyritys, jonka toimin- nan avainalueita ovat projektijohtamisen tietotekniikka, tieto- järjestelmien testauksen automatisointi ja Internet- liiketoiminta- sovellukset. Kaupan jälkeen Proha Oyj:n palveluksessa on 83 henkilöä. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/17/19991217BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/17/19991217BIT00550/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa