PROHA OYJ KÄYTTÄNYT VALTUUT. BROSSCO SYST. OY:N OSAKEANTIIN.P.O.KOROT.REKISTERÖIT

PROHA OYJ:N HALLITUS KÄYTTÄNYT ANTIVALTUUTUSTA BROSSCO SYSTEMS OY:N OSAKKAILLE SUUNNATTUUN OSAKEANTIIN. OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN Ylimääräisen yhtiökokouksen 7.12.1999 antaman valtuutuksen nojalla Proha Oyj:n hallitus päätti 10.1.2000 korottaa osakepääomaa vähintään 150.949,50 eurolla ja enintään 251.582,50 eurolla antamalla vähintään 116.115 ja enintään 193.525 uutta Proha Oyj:n osaketta Brossco Systems Oy:n osakkeenomistajille suunnatussa osakeannissa. Jokaista apporttiomaisuutena vastaanotettua Brossco Systems Oy:n osaketta vastaan annetaan 15-25 uutta Proha Oyj:n osaketta. Uusiin osakkeisiin liittyy myyntirajoitus, joka päättyy kokonaan kahden vuoden kuluttua. Merkintöjä tullaan hyväksymään osakeannin alussa vain minimimäärään saakka ja nämä merkinnät voidaan viedä erikseen kaupparekisteriin merkittäviksi. Merkintöjä voidaan myöhemmin osakeannin aikana tai päätyttyä hyväksyä lisää enintään enimmäismäärään saakka tiettyjen Brossco Systems Oy:n arvoon liittyvien seikkojen täytyttyä 30.4.2000 mennessä. Brossco Systems Oy:n osakkeiden arvo vastaa kuitenkin vähintään vastikkeena nyt annettavien 116.115 Proha Oyj:n osakkeen arvoa. Myöhemmin osakeannin aikana selviää, onko arvo tätä suurempi. Osakepääoman korotus 150.949,50 euron osalta merkittiin kaupparekisteriin 6.6.2000. Korotuksen jälkeen Proha Oyj:n osakepääoma on 6.096.431,90 euroa ja osakemäärä 4.689.563 kpl. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00260/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa