PROHA OYJ MYY OSAN LOKALISOINTILIIKETOIMINTAA ITALIALAISELLE OPERAMULTIMEDIALLE

PROHA OYJ MYY OSAN LOKALISOINTILIIKETOIMINTAA ITALIALAISELLE OPERA MULTIMEDIA S.P.A:LLE Proha fokusoi liiketoimintaansa projektijohtamiseen, talousjohtamiseen ja Internet-teknologiaan. Tähän liittyen Proha myy osan lokalisointi- liiketoimintaa italialaiselle Opera Multimedia S.p.A:lle. Proha myy osan lokalisointiliiketoimintaa italialaiselle Opera Multi-media S.p.A:lle. Proha Oyj:n tytäryhtiö Brossco Systems Oy eriyttää lokalisointiliiketoimintansa perustettavaan Brossco Multimedia Oy:ön. Brossco Systems Oy myy osuutensa irlantilaisesta LocalEyes Ltd:stä italialaiselle Opera Multimedia S.p.A:lle 200.000 USD:lla. Samalla Opera Multimedia ostaa 51 % Brossco Multimedia Oy:n osakekannasta 327.000 eurolla. Kaupan yhteydessä Proha saa option ostaa Opera Multimedian osakkeita yhtiön mahdollisen listautumisen yhteydessä kaupasta saamallaan 327.000 eurolla. Mikäli optio toteutetaan Prohasta tulee Opera Multi- median osakas. Merkittävän pan-eurooppalaisen lokalisointiyrityksen osakkuus tukee Prohan kansainvälistymisstrategiaa ja Prohan tuot- teiden kansainvälistä markkinointia. Opera Multimedia lyhyesti Opera Multimedia S.p.A. on johtava italialainen multimediakonserni, joka keskittyy koko Euroopan laajuiseen verkossa sekä perinteisesti tapahtuvaan koulutukseen yhdessä tunnettujen sisällöntuottajien kanssa, CD-ROM- ja DVD-ohjelmistojen kehitykseen, verkkokaupan henki- lökohtaisten ratkaisujen kehittämiseen, digitaaliseen painamiseen (POD) ja lokalisointiin. Konsernin liikevaihto 1999 oli 8 miljoonaa euroa. LocalEyes Ltd. oston jälkeen yhtiöllä on toimintaa yhdeksässä Euroopan maassa ja yhtiön palveluksessa työskentelee noin 300 henki- löä. Opera Multimedia S.p.A harkitsee listautumista Milanon pörssin EuroNM-listalle marraskuussa. Proha Oyj lyhyesti Proha on nopeasti kasvava ja kannattava suomalainen tietotekniikan palveluyritys. Proha keskittyy johtamiseen Internet-aikakaudella. Toiminnan avainalueita ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologiat. Prohan ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 1.1 - 31.3.2000 oli 14,3 miljoonaa markkaa ja liikevoitto 2,7 miljoo- naa markkaa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 212 henkilöä. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00110/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa