PROHA OYJ:N AML 2 LUVUN 9 MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Proha Oyj Pörssitiedote 23.3.2000 klo 14.05 PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA Proha Oyj:n osakkeiden omistusosuudet ovat muuttuneet ja osakepääoman korotuksesta on päätetty. Omistusosuudet ovat 23.3.2000 seuraavat: Osakkeita Osuus Osakkeita Osuus ennen kpl 3.702.448 jälkeen kpl 4.914.563 kpl:sta % kpl:sta % Pekka Pere 809.005 21,85 % 809.321 16,47 % Pekka Mäkelä 583.005 15,75 % 583.255 11,87 % Lars Nyqvist 583.005 15,75 % 583.071 11,86 % Risto Saikko 226.702 6,12 % 226.738 4,61 % Osakkeita ennen yritysostojen ja henkilöstön osake- ja optioannin toteutumista oli 3.702.448 kpl. Osakemäärä 23.3.2000 on 4.914.563 kpl. Proha Oyj on suomalainen tietotekniikan palveluyritys, jonka toiminnan avainalueita ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologiat. Konsernin palveluksessa on 200 henkeä. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00570/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.