PROHA OYJ:N AML:N 2 LUVUN 9 €:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA Proha Oyj solmi 20.6.2000 sopimuksen, jonka mukaan se hankkii vähin- tään 95% yhdysvaltalaisen Artemis Management Systems -yhtiön ('Artemis') osakekannasta ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Suurimmat myyjät ovat yhdysvaltalainen Gores Technology Group ja yhtiön johto. Kyseinen sopimus johtaa siihen, että Revocable Living Trust Agreement of Mr. Alec E. Gores, US federal identification number 383-58-7330, tulee omistamaan mitä todennäköisimmin noin 20% Prohan äänimäärästä ja osakepääomasta. Muiden myyjien omistusosuus jää alle liputusrajan. Osapuolten tarkoituksena on toteuttaa kauppa elokuun 2000 loppuun men- nessä. Kaupan toteutuminen edellyttää muun muassa sitä, että Prohan ylimääräinen yhtiökokous elokuussa päättää suunnatusta osakeannista Artemiksen omistajille. Kaupassa Prohan osakkeita vastikkeena saavat Artemiksen omistajat ovat sopineet Landesbank Kiel, Copehagen Branchin ja Thominvest Oy:n kanssa osakemyynnistä, jossa Artemiksen omistajat myyvät välittömästi kaupan toteutumisen jälkeen 40 % kaupassa vastikkeena saamistaan Prohan osakkeista Landesbank Kielille ja Thominvest Oy:lle. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/26/20000626BIT00990/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/26/20000626BIT00990/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.