PROHA OYJ:N ARTEMIS-KAUPPAAN LIITTYVÄ KANSAINVÄLINEN OSAKEMYYNTI PÄÄTTYI

PROHA OYJ:N ARTEMIS-KAUPPAAN LIITTYVÄ KANSAINVÄLINEN OSAKEMYYNTI PÄÄTTYI Osakemyynnissä Landesbank Kiel ja Thomfinanz AG hyväksyivät 1.551.400 osakkeen ostotarjoukset kansainvälisiltä ja suomalaisilta institutio- naalisilta sijoittajilta 21 euron hintaan osakkeelta. Kauppojen to- teuduttua Landesbank Kielin omistus Proha Oyj:ssä laskee 13,87 %:sta nollaan. Osakemyynnissä osakkeiden tarjoamisen yhteydessä pääjärjestäjät (stabiloijat) voivat suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat tai ylläpitävät osakkeen hintaa tasolla, joka ei muutoin välttämättä vallitsisi markkinoilla (stabilointi). Pääjärjestäjät voivat har- joittaa osakkeen stabilointia Helsingin Pörssissä 30 päivän ajan 20.9.2000 lukien. Pääjärjestäjät päättävät stabilointitoimenpiteistä yhdessä ja mahdollisesti toteutettavat stabilointikaupat suorittaa Handelsbanken Investment Banking. Mikäli stabilointitoimenpiteitä on tehty, niiden käyttäminen voidaan keskeyttää milloin tahansa. Pää- järjestäjät voivat stabilointikaupoilla myydä tai ostaa yhteensä enintään 200.000 osaketta. Tällaisille toimenpiteille varatun ajan päättymisen jälkeen pääjärjestäjät julkaisevat Helsingin Pörssin sääntöjen mukaisesti myytyjen ja ostettujen osakkeiden kokonaismäärän sekä mainittujen kauppojen ylimmän hinnan, alimman hinnan ja keski- hinnan. Kansainvälisen osakemyynnin pääjärjestäjänä toimi PCA Corporate Finance Oy. Myyntiryhmän muodostivat PCA Corporate Finance Oy (Lead Manager and Bookrunner) sekä Handelsbanken Investment Banking ja Gudme Raaschou (Managers). Lisäksi myyntiagenttina toimi Eficor Oyj. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/20/20000920BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/20/20000920BIT00390/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa