PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Erkki Etolan hallinnoiman yhtiön, Etra-Invest Oy:n (Y-tunnus 0672234-6), sekä Erkki Etolan henkilökohtainen osuus Proha Oyj:n osakepääomasta on saavuttanut yli kymmenen prosenttia osakekaupalla, joka tehtiin 2.11.2006.

(Taulukko, kts. pdf-liite)

Proha Oyj:n koko osakemäärä 2.11.2006 on 61.218.670 kpl.


Proha Oyj
Pekka Pere
Toimitusjohtaja

Lisätietoja
Pekka Pere, Proha Oyj, puh. 020 4362 000, pekka.pere@proha.com

www.proha.fi

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit