PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 €:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA Proha Oyj:n osakkeiden omistusosuudet ovat muuttuneet ja osakepääoman korotuksesta on päätetty. Omistusosuudet ovat 24.8.2000 seuraavat: Osakkeita Osuus Osakkeita Osuus ennen kpl 5.223.220 jälkeen kpl 9.661.222 kpl:sta % kpl:sta % Pekka Pere 864.045 16,54 % 864.045* 8,94% Pekka Mäkelä 583.255 11,18 % 583.755 6,04% Lars Nyqvist 583.071 11,16 % 583.071 6,04% *Sisältää Pekka Peren määräysvaltayhteisön Garbo Innovation Oy Finlandin (krk.nro 394.209) 54.724 osaketta. Uudet osakkaat Osakkeita kpl Osuus 9.661.222 kpl:sta % Revocable Living Trust of Alec Gores(US federal 1.386.235 14,35% identification number 383-58-7330) Landesbank Schleswig- Holstein Girozentrale krk.nro 24 24 64 42(CVR nummer) 1.331.401 13,78% Osakkeita ennen Artemis Acquisition Corporationin ostoa oli 5.223.220 kpl. Osakemäärä 24.8.2000 on 9.661.222 kpl. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/24/20000824BIT01220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/24/20000824BIT01220/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.