PROHA OYJ:N HALLITUS HYVÄKSYI OPTIOANNIN MERKINNÄT

Proha Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 30.5.2006 varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2006 päättämän, Proha-konsernin kannustinjärjestelmään kuuluvan optioannin merkinnät. Optioannissa merkittiin yhteensä 1.341.000 Proha Oyj:n optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä 1.341.000 osakkeen merkitsemiseen. Optiot annettiin vastikkeetta konserniyhtiöiden johdolle ja yhtiön hallitukselle. Hallitus vahvisti 26.4.2006 optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinnaksi 0,48 euroa. Vahvistettu merkintähinta on Proha Oyj:n osakkeen painotettu keskihinta 4.-25.4.2006 ja vastaa siten käypää markkinahintaa. Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2006 päätti yhteensä enintään 1.395.000 option liikkeeseen laskemisesta. Optioannin ehdot julkistettiin pörssitiedotteella 4.4.2006. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit