PROHA OYJ:N HALLITUS KÄYTTI ANTIVALTUUTUSTA SUUNNATTUUN OSAKEANTIIN

PROHA OYJ:N HALLITUS KÄYTTI ANTIVALTUUTUSTA PMSOFT ASIAN JA PMSOFT KOREAN OMISTAJILLE SUUNNATTUUN OSAKEANTIIN Proha Oyj:n hallitus päätti 27.12.2000 ylimääräisen yhtiökokouksen 13.12.2000 antaman valtuutuksen nojalla korottaa osakepääomaa Proha Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 81.745,30 eu- rolla antamalla yhteensä 314.405 Proha Oyj:n uutta osaketta singapore- laisen ja etelä-korealaisen PMsoft Asia Pte Ltd:n emoyhtiön JST Investments (Asia) Pte Ltd:n ja PMsoft Korea Ltd:n omistajille. Annet- tavat osakkeet ovat 28.12.2000 tapahtuvan 1:5 splitin jälkeisiä osak- keita, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,26 euroa. Merkintöjen ennakoidaan tapahtuvan 15.1.2001 mennessä. Osakkeisiin liittyy myyn- tirajoitus, joka päättyy kokonaisuudessaan kolmen vuoden kuluttua. PMsoft Asia Pte Ltd:n emoyhtiön JST Investments (Asia) Pte Ltd:n osak- keenomistajille annetaan 278.275 uutta Proha Oyj:n osaketta ja PMsoft Korean vähemmistöosuuden omistajille 36.130 osaketta. Osakkeet ovat osa kauppaa, jolla PMsoft Asia Pte Ltd ja sen tytäryhtiö PMsoft Korea hankitaan Proha-konsernin omistukseen. Proha-konserni on aiemmin omis- tanut PMsoft Asia Pte Ltd:stä 49%. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/27/20001227BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/27/20001227BIT00390/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.