PROHA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.3. - 31.10.1999

Proha Oyj Pörssitiedote 17.12.1999 klo 12.00 PROHA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.3. - 31.10.1999 - Liikevaihto 19,95 Mmk, kasvua viime vuoden vastaavasta kaudesta 88,0 % - Liikevoitto oli 2,18 Mmk, 10,9 % liikevaihdosta - Yhtiö valmistelee strategian mukaisia yritysostoja - Yhtiön hallitukseen on nimitetty Olle Ödman ja Klaus Cawén Liikevaihto ja tuloskehitys Proha Oyj -konsernin (myöhemmin Konserni) liikevaihto oli kahdeksankuukauden katsauskaudella 1.3. - 31.10.1999 yhteensä 19,95 Mmk (vuonna 1998 vastaavan jakson liikevaihto oli 10,61 mk). Liikevaihto kasvoi vuoden 1998 vastaavaan jaksoon verrattuna 88,0 %. (Konserni- liikevaihtoon sisältyy 1.7.1999 ostetun Datamar Oy:n liikevaihto 5,94 Mmk 1.1. - 31.10.1999.) Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 2,18 Mmk. Tulos ennen tilin- päätössiirtoja ja veroja oli 1,45 Mmk. Tulosta rasittaa listau- tumiskulu 0,96 Mmk, joka sisältyy rahoituskuluihin. Konsernin tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 0,91 Mmk. Edellisen tili- kauden vastaavan ajanjakson liikevoitto oli 2,39 Mmk, tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2,40 Mmk ja konsernin tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen 1,51 Mmk. Verrattuna vastaavaan aikaan edellisellä tilikaudella konsernin liikevoitto laski 8,7 % ja tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen 40,0%. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 72 henkilöä, missä on kasvua edellisestä osavuosikatsauskaudesta 5 henkeä. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä. Rekrytointia on vaikeut- tanut alalla vallitseva pula osaavista työntekijöistä. Rahoitus ja investoinnit Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 47,35 Mmk. Taseen loppusumma on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 375 %, kasvu on pääosin aiheutunut listautumisen tuotta- masta oman pääoman lisäyksestä. Konsernin likvidit varat olivat 34,08 Mmk (10/1998 1,41 Mmk). Konsernin likvidien varojen huomattava kasvu johtuu listautumisannista, jossa yhtiölle kerättiin yhteensä noin 31 Mmk uutta pääomaa kasvun ja tuotekehityksen rahoittamiseksi. Konsernin merkittävin investointi oli Datamar Oy:n enemmistöosuuden hankinta 1.7.1999. Osakkeista maksettu kauppahinta oli 0,5 Mmk. Tuotekehityksen osalta on edetty suunnitelmien mukaisesti. Paperit- tomaan taloudenpitoon tähtäävä ja Internet-teknologiaan perustuva 'ProCountor.com' -projekti on käynnistynyt suunnitellusti ja projek- tiin liittyvä neuvontapalvelu on aloitettu marraskuussa 1999. Prohan kehittämällä WAP-teknologiaan perustuvalla arvopaperikauppa- järjestelmällä tehtiin tiettävästi maailman ensimmäinen WAP-pohjainen pörssitoimeksianto 5.10.1999. Artemis Views-tuoteperheen kanssa yhteensopiva Internet-pohjainen työaikaraportointijärjestelmä, Web TrackView on tuotteistettu. Listautuminen Proha Oyj teki lokakuussa listautumisannin, joka koostui osake- myynnistä ja osakeannista. Osakemyynti oli 400.000 osaketta ja osakeanti 700.000 osaketta. Osakeannissa yhtiölle kerättiin uutta pääomaa yhteensä noin 31 Mmk. Osakkeen hinta oli instituutio- ja yleisöannissa 7,8 euroa ja henki- löstöannissa 7,02 euroa. Yhtiön osakkeet merkittiin arvo-osuusjär- jestelmään 17.9.1999. Osakkeiden noteeraus alkoi Helsingin Pörssin NM-listalla 15.10.1999. Konsernirakenteen kehitys Katsauskauden aikana Proha Oyj on vaihtanut tytäryhtiöidensä Projekti- hallinto Oy Prohan ja Intellisoft Oy:n vähemmistöosuudet omiin osak- keisiinsa hankkien näin haltuunsa yhtiöiden koko osakekannan sekä ostanut osakkuusyhtiönsä Datamar Oy:n osake-enemmistön. Yhtiön osuus Datamar Oy:n osakkeista kasvoi 36 %:sta 78 %:iin ja äänistä 46 %:sta 93 %:iin. Katsauskauden jälkeen Proha on kasvattanut omistusosuutensa Datamar Oy:ssä 91%:iin. Pyrkimyksenä on kasvattaa omistus 100%:iin. Proha-konsernin strategia tähtää pohjoismaiseen laajentumiseen ja nopeaan kasvuun. Tähän liittyen yhtiö neuvottelee parhaillaan ak- tiivisesti yritysostoista, joista ensimmäisten odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Konsernin tuloslaskelma 1.3.1999 - 31.10.1999 (8kk) ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/17/19991217BIT00280/bit0001.doc Koko tiedote http://www.bit.se/bitonline/1999/12/17/19991217BIT00280/bit0002.pdf Koko tiedote

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa