PROHA OYJ:N STRATEGIA JA KASVUTAVOITTEET VUOSILLE 2000 ja 2001

PROHA OYJ Pörssitiedote 10.3.2000 klo 18.20 PROHA OYJ:N STRATEGIA JA KASVUTAVOITTEET VUOSILLE 2000 ja 2001 Proha Oyj:n hallitus on päättänyt täsmentää yhtiön liiketoiminta- strategiaa, nostaa kasvustrategian tavoitteita, nopeuttaa kansain- välistymistä sekä täsmentää ja muokata liiketoiminta-aluejakoa. Proha on strategiansa mukaisesti kasvanut nopeasti. Yhtiön kasvu ylitti vuosi sitten asetetut tavoitteet, ja joulukuun 1999 jälkeen toteutetut yrityskaupat vahvistivat edelleen Prohan tuotevalikoimaa ja asemaa markkinoilla. Vuosina 2000 ja 2001 Proha -konsernin odotetaan kasvavan liikevaihdon osalta keskimäärin yli 200 prosenttia vuodessa ja liikevoiton osalta keskimäärin yli 120 % vuodessa. Uusi liiketoimintastrategia nojaa Prohan tärkeimpiin vahvuuksiin ja ohjaa voimavaroja kansainvälisen kasvun toteuttamiseen. Proha-konsernin liiketoiminta keskittyy johtamiseen Internet-aika- kaudella ("Management Solutions for the Internet Age"). Liiketoiminta jakaantuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: (1) Projektijohtaminen ("Project Management") (2) Talousjohtaminen ("Financial Management") (3) Internet-teknologiat ("Internet Technologies") Liiketoimintastrategia kattaa koko johtamisen palveluketjun teknii- kasta ja liiketoimintasovelluksista konsultointi- ja ulkoistamis- palveluihin kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella. Projektijohtamiseen konserniyhtiöistä keskittyvät: CM-Systems Oy, DA Futura International Oy, Planman Oy ja Projekti- hallinto Oy Proha, talousjohtamiseen Accountor Oy, ProCountor International Oy ja Tuloshallinto Oy sekä Internet-teknologioihin Ari Hovi Oy, Brossco Systems Oy, Datamar Oy, Intellisoft Oy ja Vidac Oy. Proha Oyj Hallitus Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00760/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.