PROHA OYJ:N TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEITA ON MUUTETTU

PROHA OYJ:N TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEITA ON MUUTETTU Proha Oyj:n tilinpäätöksen laatimisperiaatteita on muutettu liikearvo- poistojen käsittelyn osalta tilinpäätöstiedotteessa 22.2.2001 ilmoi- tetusta vastaamaan tavanomaista käytäntöä. Artemis-yhtiöiden hankin- noista johtuva liikearvo, 16,1 Meur, on lopullisessa tilinpäätöksessä jaksotettu suunnitelman mukaisina poistoina 10 vuoden ajalle, kun summa aikaisemmin oli poistettu satunnaisena eränä kertakirjauksena. Muutos vaikuttaa tuloslaskelmassa liikevoittoon, sen jälkeisiin väli- summiin sekä tilikauden tulokseen, taseessa omaan pääomaan ja käyttö- omaisuuteen sekä taseen loppusummaan, tunnuslukuihin ja pro-forma -lukuihin. Muutoksilla ei ole vaikutusta Prohan varsinaiseen liiketoimintaan tai tulevaisuuden näkymiin. Proha-konsernin liikevaihto tilikaudella 1.1.-31.12.2000 oli 36,15 miljoonaa euroa, kun se vuonna 1999 10 kk:n tilikaudella oli 5,19 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 597 %. Liikevoitto kasvoi 1,9 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavan kauden 0,6 miljoonasta eurosta. Liikevoiton prosentuaalinen kasvu oli 217 %. Voitto ennen satunnaiseriä oli 1,5 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna 0,4 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen tilikauteen verrattuna 261 %. Tulos ennen veroja oli 1,5 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna 0,4 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen tilikauteen verrattuna 261 %. Tulos/osake oli 0,029 euroa, kun se vuoden 1999 kymmenen kuukauden tilikaudella oli 0,020 euroa (laskennassa käytetyt osakemäärät ovat split-korjattuja). Liikearvopoistoja koskevien tilinpäätösperiaatteiden muutoksen jälkeen liikevoitto (1,9 Me) on 0,6 Me aikaisemmin ilmoitettua (2,5 Me) pienempi, voitto ennen satunnaiseriä (1,5 Me) on 0,6 Me aikaisemmin ilmoitettua (2,1 Me) pienempi ja tulos ennen veroja (1,5 Me) on 15,5 Me aikaisemmin ilmoitettua (-14,0 Me) suurempi. Konsernin oma pääoma (20,8 Me) on 16,2 Me aikaisemmin ilmoitettua (4,6 Me) suurempi. Konsernin taseen loppusumma oli vuoden lopussa 55,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 8,7 miljoonaa euroa. Proha-konsernin pro forma -liikevaihto 1.1.-31.12.2000 oli 82,2 Meur, mukaanlukien kaikki vuonna 2000 ostetut yritykset sekä uudet tytär- yhtiöt Singaporessa ja Etelä-Koreassa. Pro forma -liikevoitto oli 3,16 Meur. Tärkeimmät luvut tilinpäätösperiaatteiden muutoksen jälkeen Luvut ovat tilintarkastamattomia. 1-12/2000 3-12/1999 Tuloslaskelma (1000 eur) Liikevaihto 36 149 5 186 Liikevoitto 1 943 590 Voitto ennen satunnaiseriä 1 537 426 Satunnaiset tuotot - - Satunnaiset kulut - - Tulos ennen veroja 1 537 426 Tase (1000 eur) Vastaavaa 31.12.2000 31.12.1999 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1 407 144 Konserniliikearvo 16 112 75 Aineelliset hyödykkeet 2 885 90 Sijoitukset yhteensä 2 706 616 Pysyvät vastaavat yhteensä 23 111 925 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 145 - Saamiset 26 362 2 305 Rahoitusarvopaperit 270 167 Rahat ja pankkisaamiset 5 787 5 291 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 32 564 7 763 Vastaavaa yhteensä 55 675 8 688 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 13 702 4 813 Muu pääoma 7 126 1 386 Oma pääoma yhteensä 20 828 6 199 Vähemmistöosuus 325 11 Pakolliset varaukset 468 - Vieras pääoma Laskennallinen verovelka 11 - Pitkäaikainen vieras pääoma 5 162 471 Lyhytaikainen vieras pääoma 28 880 2 007 Vieras pääoma yhteensä 34 053 2 478 Vastattavaa yhteensä 55 675 8 688 Proha-konsernin tunnusluvut tilinpäätösperiaatteen korjauksen jälkeen 1.1.-31.12.2000 31.12.1999 10 kk Liikevaihto (1000 eur) 36 149 5 186 Liikevoitto (1000 eur) 1 943 590 %liikevaihdosta 5,4 11,4 Voitto ennen satun- naisia eriä 1 537 426 % liikevaihdosta 4,3 8,2 Voitto ennen veroja 1 537 426 % liikevaihdosta 4,3 8,2 Tilikauden tulos 925 314 % liikevaihdosta 2,6 6,05 Tulos/osake (EPS), eur 0,029 0,020 Oma pääoma/osake, eur 0,392 0,324 Henkilökunta keskimäärin 249 61 PROHA-KONSERNIN PRO-FORMA -LUKUJA 1.1.-31.12.2000 Liikevaihto (1000 eur) 82 178 Liikevoitto* 3 156 *Liikevoitto sisältää liikearvon poistoa -3 446 Espoossa 22.3.2001 Proha Oyj:n hallitus Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT01000/bit0001.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa