PROHA OYJ.N VALTUUTUS SUUNNATT. ANTIIN TULOSHALLINTO OYLLE KÄYTET.OS.P.O. REKISTE

Proha Oyj PÖRSSITIEDOTE 6.3.2000 klo 18.00 PROHA OYJ:N HALLITUS KÄYTTÄNYT ANTIVALTUUTUSTA TULOSHALLINTO OY:N OSAKKAILLE SUUNNATTUUN OSAKEANTIIN. OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN Ylimääräisen yhtiökokouksen 7.12.1999 antaman valtuutuksen nojalla Proha Oyj:n hallitus päätti 10.1.2000 korottaa osakepääomaa 7.800 eurolla antamalla Tuloshallinto Oy:n osakkeenomistajille suunnatussa osakeannissa 6.000 uutta Proha Oyj:n osaketta Tuloshallinto Oy:n osakkailta saatavaa apporttiomaisuutta vastaan. Jokaista apportti- omaisuutena vastaanotettua Tuloshallinto Oy:n osaketta vastaan anne- taan 30 Proha Oyj:n osaketta. Uusiin osakkeisiin liittyy myynti- rajoitus, joka päättyy kokonaan kahden vuoden kuluttua. Proha Oyj solmi 12.1.2000 sopimuksen Tuloshallinto Oy:n osakkeenomis- tajien kanssa 74 prosentin osuuden hankkimisesta Tuloshallinto Oy:stä. Osa kauppasummasta suoritettiin osakevaihtona. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 2.3.2000. Kyseisen kaupan ja muiden samana päivänä rekisteröityjen kauppojen jälkeen Proha Oyj:n osakepääoma on 5.945.482,40 euroa ja osakemäärä 4.573.448 kpl Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00240/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.