Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2001

PROHA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 4.4.2001 Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2001 vahvisti tilivuoden 2000 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan käytettä- vissä olevista vapaista pääomista ei makseta osinkoa. Proha Oyj:n hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossaan. Hallituksen jäsenet ovat Olof Ödman (pj), Pekka Pere, Klaus Cawén, Alec E. Gores, Pekka Mäkelä ja Steven Yager. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen. Hallitus veti pois ehdotuksensa yhtiöjärjestyksen 1 § muuttamisesta koskien yhtiön nimen muutosta ja asian käsittely siirrettiin tulevaisuuteen. Hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen 12 § ja 13 § muuttaminen hallituksen esittämällä tavalla. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä Proha Oyj:ssä, Maapallon- kuja 1 A, 02210 Espoo 5.4.2001 lähtien. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja: Proha Oyj Pekka Pere, toimitusjohtaja +358 (0)20 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.com JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/05/20010404BIT01100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/05/20010404BIT01100/bit0001.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa