PROHA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 24.1.2000

PROHA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 24.1.2000 Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti käyttämättömien anti- valtuuksien peruuttamisesta, osakeantivaltuutuksen myöntämisestä hallitukselle ja osakepääoman korottamisesta suunnatuilla osake- anneilla CM-Systems Oy:n ja Planman Oy:n osakkeenomistajille. Aikaisemmista osakeantivaltuutuksista päätettiin pitää voimassa yhtiön kannustinjärjestelmään liittyvä vasta-arvoltaan 24.310 euron määräinen osakeanti- ja optiovaltuutus. Muilta osin päätettiin hallituksen ehdo- tuksen mukaisesti peruuttaa muut aiemmat hallitukselle myönnetyt osakeantivaltuutukset käyttämättömiltä osin. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhdellä tai useam- malla kerralla osakepääoman korottamisesta siten muutettuna, että osakeannissa voidaan antaa enintään 721.780 uutta osaketta. Niiden perusteella yhtiön osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 938.314,00 euroa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osak- keenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnan määräytymisperusteista, merkintähinnasta sekä muista ehdoista. Valtuutus on tarkoitus käyttää yritysostoihin. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta 464.100 eurolla CM-Systems Oy:n osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla ja 471.900 eurolla Planman Oy:n osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä Proha Oyj:ssä, Maapallon- kuja 1 A, 02210 Espoo 25.1.2000 lähtien. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00190/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa