PROHA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 27.4.4.2000

PROHA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 27.4.4.2000 Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti osakepääoman korotta- misesta suunnatulla osakeannilla norjalaisen Safran Software Systems AS:n osakkeenomistajille. Samalla päätettiin osakeantivaltuutuksen myöntämisestä hallitukselle ja käyttämättömien antivaltuuksien peruuttamisesta. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti osakepääoman korottamisesta 390.000 eurolla Safran Software Solutions AS:n osak- keenomistajille suunnatulla osakeannilla. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhdellä tai useam- malla kerralla osakepääoman korottamisesta siten, että osakeannissa voidaan antaa enintään 890.000 uutta osaketta. Niiden perusteella yhtiön osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 1.157.000,00 euroa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osak- keenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnan määräytymisperusteista, merkintähinnasta sekä muista ehdoista. Valtuutus on tarkoitus käyttää yritysostoihin. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus peruuttaa aiemmat hallitukselle myönnetyt osakeantivaltuutukset käyttämättömiltä osin. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä Proha Oyj:ssä, Maapallon- kuja 1 A, 02210 Espoo 28.4.2000 lähtien. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT01560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT01560/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa