Proha Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

PROHA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS MUUTTI YHTIÖN HALLITUKSEN KOKONPANOA, PÄÄTTI HENKILÖSTÖN KANNUSTUSJÄRJESTELMÄSTÄ, VALTUUTTI HALLITUKSEN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN, PÄÄTTI YHTIÖN OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISESTA RAHASTOANNILLA JA MUUTTI YHTIÖJÄRJESTYSTÄ. Proha Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittiin Yhtiön hallituksen jäseniksi Olle Ödman ja Klaus Cawén. Ruotsalainen Ödman omaa laajan ja pitkäaikaisen kokemuksen liiketoiminnan kehittämisestä erityisesti ruotsalaisissa ja norjalaisissa tietotekniikka-alan yrityksissä (mm. Databolin AB, Perinet AS, Metagroup Sweden AB). Cawén on Kone Oyj:n johtoryhmän jäsenenä vastuussa KONEen yrityskaupoista ja alliansseista. Prohan hallituksesta eroaa Lars Nyqvist, jäseninä jatkavat Pekka Pere ja Pekka Mäkelä. Proha Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Yhtiön vähimmäisosakemääräksi päätettiin 4 miljoonaa euroa ja enimmäisosakepääomaksi 16 miljoonaa euroa. Ylimääräisen yhtiökokouksen 14.10.1999 päättämä osakeantivaltuutus päätettiin perua sen käyttämättä olevalta osalta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiön pääomarakenteiden kehittämiseksi hallituksen esittämällä tavalla. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti suunnatusta osakeannista ja optio-oikeuksien liikkeellelaskusta Proha-konsernin kannustinjärjestelmän luomiseksi. Osakemerkinnän merkintäajaksi päätettiin hallituksen esityksestä poiketen 8.12.1999-31.1.2000. Edelleen kannustinjärjestelmään liittyen hallitus valtuutettiin päättämään suunnatusta osakeannista ja optio-oikeuksien liikkeelle- laskusta hallituksen esittämällä tavalla. Hallitus valtuutettiin päättämään esityksensä mukaisesti yhdellä tai useammalla kerralla osakepääoman korottamisesta siten, että uusmerkinnässä voidaan antaa enintään 720.000 uutta osaketta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti korottaa Proha Oyj:n osakepääomaa rahastoannilla 148.097,92 eurosta 4.813.1.182,40 euroon. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/07/19991207BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/07/19991207BIT00420/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa