Proha Oyj on hankkinut osake-enemmistön Datamar Oy:stä

PROHA OYJ:N HANKKINUT OSAKE-ENEMMISTÖN DATAMAR OY:STÄ Proha Oyj on ostanut 1.7.1999 osake-enemmistön Lahdessa toimivasta Datamar Oy:stä. Yhtiön osuus Datamar Oy:n osakkeista kasvoi 36 prosentista 78 prosenttiin ja äänistä 46 prosentista 93 prosenttiin. Datamar Oy:n hankinta kasvattaa Proha-konsernin konserniliike- vaihtoa kuluvana vuonna noin 7,0 Mmk ja liikevoittoa noin 1,5 Mmk (pro forma, Datamar Oy on laskettu konsernin lukuihin huomioiden Datamar Oy:n koko 12 kuukauden tilikauden osalta). Datamar Oy:n 30.6.1999 päättyneen osavuosikatsauksen mukainen 6 kuukauden liikevaihto oli 3,5 Mmk, liikevoitto 0,7 Mmk ja tulos 0,7 Mmk. Datamar Oy on ollut Proha Oyj:n osakkuusyhtiö vuodesta 1995 lähtien. Vuodesta 1995 alkaen Datamar Oy:ssä on toteutettu laajamittainen saneeraus ja henkilökunnan uudelleenkoulutus saatettiin päätökseen vuonna 1998. Toimenpiteiden tuloksena Datamarin kustannusrakenne on terve ja kannattavuus hyvä. Johto arvioi Datamar Oy:n liikevaihdon kasvavan lähimpien kolmen vuoden aikana 20-30% vuodessa ja toiminnan suhteellisen kannattavuuden vastaavan Proha-konsernin muiden osien kannattavuutta. DATAMAR OY:N TULOSLASKELMA JA TASE ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/17/19990917BIT00480/bit0001.pdf Koko rapportti http://www.bit.se/bitonline/1999/09/17/19990917BIT00480/bit0002.doc Koko rapportti

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.