Proha Oyj osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2000

PROHA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2000 - Yhtiön kasvu oli poikkeuksellisen nopeaa ja kannattavuus hyvä. - Liikevaihto 18,4 Meur (109,4 Mmk), kasvua edelliseen vuoteen 418% - Voitto ennen veroja 2,8 Meur (16,8 Mmk), 15,4% liikevaihdosta, kasvua 996% - Yhdysvaltalaisen Artemis Management Systemsin kauppa saatettiin päätökseen suunnitelmien mukaisesti. - Toteutetut ja sovitut yritysostot nostivat Prohan johtavaksi projektijohtamisen tietotekniikan toimittajaksi maailmassa. - Prohan kansainvälinen tytäryhtiöverkosto kattaa laajentumisen jälkeen seuraavat maat: Suomi, Norja, USA, Iso-Britannia ja Japani. - Sovittujen yritysostojen toteuduttua tytäryhtiöverkosto kattaa lisäksi Saksan, Ranskan, Italian, Singaporen ja Etelä-Korean. Prohan strategiana on olla vahvin projektijohtamisen tietotekniikan toimittaja maailman kaikilla suurilla markkina-alueilla sekä innovatiivisin talousjohtamisen uudistaja. Prohan tavoitteena on kasvaa orgaanisesti 25-30% vuonna 2001. Nopeasta kasvusta huolimatta yhtiön liiketoiminnan kannattavuustavoite vuodelle 2001 on 10-15% ennen veroja, goodwill-poistoja ja varausten muutosta. Jatkossa Proha toimii edelleen aktiivisena osapuolena markkinoiden rakennemuutoksessa. Yhtiö tulee kasvamaan orgaanisen kasvun lisäksi myös strategisten yrityskauppojen kautta. Yrityskauppoja tullaan tekemään projektijohtamisen liiketoiminta-alueella kansainvälisen jakelutien täydentämiseksi ja kansainvälisten tuoteyritysten hankkimiseksi sekä talousjohtamisen liiketoiminta-alueella ostamalla alan parhaita yrityksiä tai osuuksia niistä. Yrityskaupoissa rajaudutaan ostamaan vain vahvoja yhtiöitä, joilla on selkeä merkitys Prohan strategian toteuttamisessa. "Kuluvana vuonna toteutetun rakennemuutoksen osalta keskitymme tällä hetkellä ostettujen yritysten haltuunottoon ja integrointiin joustavasti toimivaksi kokonaisuudeksi. Kansainvälisen organisaation haltuunotto on ollut haastavaa, mutta se on onnistunut ennakoitua paremmin. Haltuunottoa on auttanut ratkaisevasti se, että osapuolet ovat vanhastaan toisilleen hyvin tuttuja. Vuonna 2001 yksinkertaistamme yrityskauppojen seurauksena syntynyttä konsernirakennetta vastaamaan Prohan toiminnallista rakennetta", sanoo toimitusjohtaja Pekka Pere. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/16/20001116BIT00020/bit0001.doc Koko rapportti http://www.bit.se/bitonline/2000/11/16/20001116BIT00020/bit0002.pdf Koko rapportti

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.