Proha Oyj ostaa Ari Hovi Oy:n ja Vidac Oy:n

PROHA OYJ OSTAA ARI HOVI OY:N JA VIDAC OY:N Proha Oyj (jatkossa Proha) on solminut Ari Hovi Oy:n kaikkien osak- kaiden kanssa sitovan esisopimuksen, jonka mukaan Proha hankkii omistukseensa helsinkiläisen Ari Hovi Oy:n koko osakekannan. Ari Hovi Oy omistaa lisäksi 90% tytäryhtiöstään Vidac Oy:stä. Ari Hovi Oy on vuonna 1990 perustettu koulutus- ja konsultointiyritys, joka on erikoistunut mm Data Warehouse -järjestelmiin liittyvään koulutukseen ja konsultointiin. Ari Hovi Oy:n tytäryritys Vidac Oy keskittyy Data Warehouse -järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Yhtiöillä on asiakkaita pankki-, kauppa- ja teollisuusaloilla sekä valtionhallinnossa. Ari Hovi Oy ja Vidac Oy tulevat jatkamaan Proha-konsernissa itse- näisinä tytäryhtiöinä. Ari Hovi Oy:n ja Vidac Oy:n Suomen johtava Data Warehouse -osaaminen tukee Prohan strategiaa sekä projektijohtamisen tietotekniikka- että internet-liiketoimintasovellukset -alueilla. Prohan tuotteet ja osaaminen puolestaan avaavat uusia kehitysmahdolli- suuksia Ari Hovi Oy:n ja Vidac Oy:n Data Warehouse -sovelluksille. Kauppa toteutetaan osakevaihtona. Osakevaihdossa tarjotaan Ari Hovi Oy:n omistajille koko Ari Hovi Oy:n osakekannasta muodostuvaa apporttiomaisuutta vastaan merkittäväksi yhteensä 145000 kappaletta Proha Oyj:n uusia osakkeita. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 3,8% Proha Oyj:n osakekannasta osakevaihdon jälkeen. Uusiin osakkeisiin liittyy myyntirajoitus, joka päättyy kokonaan kahden vuoden kuluttua. Kauppa astuu lopullisesti voimaan, kun Proha Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen kaupan hyväksymisestä ja yhtiökokous päättää toteuttaa osake-emission. Ari Hovi Oy:stä tulee kaupan yhteydessä Proha Oyj:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yritysosto on osa Proha Oyj strategiaa saavuttaa johtava markkina- asema Pohjoismaissa valitsemillaan erikoistumisalueilla sekä vahvistaa jo ennestään vankkaa markkina-asemaansa Suomessa. Yhtiö käy parhail- laan neuvotteluja myös muista yritysostoista. Ari Hovi Oy lyhyesti Ari Hovi Oy on perustettu vuonna 1990. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä 5 työntekijää ja sen liikevaihto tilikaudelta 1.10.1998-31.10.1999 oli 3,2 Mmk voitto ennen veroja 0,5 Mmk. Kuluvan tilikauden liikevaihdon arvioidaan olevan noin 4,5 Mmk ja voiton ennen veroja noin 1,3 Mmk. Proha lyhyesti Proha Oyj on suomalainen tietotekniikan palveluyritys, jonka toiminnan avainalueita ovat projektijohtamisen tietotekniikka, tietojärjestel- mien testauksen automatisointi ja Internet -liiketoimintasovellukset. Kaupan jälkeen Proha Oyj:n palveluksessa on 97 henkilöä. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/29/19991229BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/29/19991229BIT00190/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa