Proha Oyj Ostaa Brossco Systems Oy:n

PROHA OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.1.2000klo 8.00 PROHA OYJ OSTAA BROSSCO SYSTEMS OY:N Proha Oyj (jatkossa Proha) on solminut Brossco Systems Oy:n (jatkossa Brossco) kaikkien osakkaiden kanssa sitovan esisopimuksen, jonka mukaan Proha hankkii omistukseensa espoolaisen ohjelmistotalon, Brosscon koko osakekannan. Brosscon kolme keskeistä toiminta-aluetta ovat Voyant-ohjelmiston kehittäminen ja jakelu, ohjelmistojen lokali- sointipalvelut ja järjestelmäprojektien toteuttaminen. Kauppaan sisältyy myös Brosscon tytäryritys USA:ssa. Brossco tulee jatkamaan Proha-konsernissa itsenäisenä tytäryhtiönä. Voyant -tietojen analysointiohjelmisto vahvistaa ja laajentaa Proha- konsernin ohjelmistotarjontaa ja Brosscon muu osaaminen tukee Prohan strategiaa mm. projektinhallinnassa ja internet-liiketoimintasovel- luksissa. Samalla Prohan tuotteet ja osaaminen avaavat uusia mahdol- lisuuksia Brosscon tuotteiden ja palveluiden jatkokehitykselle. Kauppa toteutetaan osakevaihtona. Osakevaihdossa tarjotaan Brosscon osakkaille koko Brosscon osakekannasta muodostuvaa apporttiomaisuutta vastaan merkittäväksi yhteensä enintään 193525 kappaletta Proha Oyj:n uusia osakkeita. Tarjottavat osakkeet vastaavat alle 5% Proha Oyj:n osakekannasta osakevaihdon jälkeen. Uusiin osakkeisiin liittyy myynti- rajoitus, joka päättyy kokonaan kahden vuoden kuluttua. Kauppa astuu voimaan, kun Proha Oyj:n hallitus tai yhtiökokous on tehnyt lopullisen päätöksen kaupan hyväksymisestä ja toteuttaa osake-emission. Brosscosta tulee kaupan yhteydessä Proha Oyj:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yritysosto on osa Prohan strategiaa saavuttaa johtava markkina-asema Pohjoismaissa valitsemillaan erikoistumisalueilla sekä vahvistaa jo ennestään vankkaa markkina-asemaansa Suomessa. Yhtiö käy parhaillaan neuvotteluja myös muista yritysostoista. Brossco Systems Oy lyhyesti Brossco Systems on perustettu vuonna 1994. Yritys kehittää ja jakelee Voyant-tietojen analysointiohjelmistoa (OLAP). Ympäri maailmaa on käy- tössä yli 3.500 Voyant-lisenssiä. Yrityksellä on tytäryhtiö, Brossco Systems, Inc. USA:ssa ja jakelijat Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa ja Englannissa. Brossco on Euroopan laajuisesti lokalisointipalveluja tarjoavan LocalEyes Ltd:in osaomistaja. Brossco toimii yhteistyössä kuuden muun omistajan kanssa tarjoten monikielisiä lokalisointi- palveluja asiakkailleen. Brossco on toimittanut myös räätälöityjä tietokantapohjaisia järjestelmiä teollisuuden, kaupan, julkis- hallinnon ja rahtausyritysten tarpeisiin. Brosscon palveluksessa on tällä hetkellä 20 työntekijää. Yrityksestä kaksi kolmannesta on henkilöstön omistuksessa ja yksi kolmannes ulko- puolisella riskirahoittajalla. Yrityksen liikevaihto ilman tytär- yhtiötä ja osakkuusyhtiöitä oli tilikaudella 1.1.-31.12.1998 5,5 Mmk. Kuluvan tilikauden liikevaihdon arvioidaan olevan noin 5,8 Mmk ja voiton ennen veroja yli 0,3 Mmk. Proha lyhyesti Proha Oyj on suomalainen tietotekniikan palveluyritys, jonka toiminnan avainalueita ovat projektijohtamisen tietotekniikka, tietojärjestel- mien testauksen automatisointi ja Internet-liiketoiminta-sovellukset. Tämän kaupan jälkeen Proha Oyj:n palveluksessa on 117 henkilöä. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00010/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa