PROHA OYJ OSTAA NORJALAISEN SAFRAN SOFTWARE SOLUTIONS AS:N

PROHA OYJ OSTAA NORJALAISEN SAFRAN SOFTWARE SOLUTIONS AS:N Proha (jäljempänä Proha) on solminut norjalaisen Safran Software Solutions AS:n osakkaiden kanssa sopimuksen, jonka mukaan Proha hank- kii omistukseensa 60% Oslossa ja Stavangerissa toimivasta Safran Software Solutions AS -yhtiöstä. Lisäksi Proha saa option ostaa yhtiön jäljelle jäävän osakekannan. Safran Software Solutions AS on Norjan johtava projektijohtamisen ohjelmistokehittäjä. Safran Software Solutions AS kehittää ja myy Safran Project -ohjelmistoa. Ohjelmistolla on hallitseva markkina- osuus Norjan offshore-teollisuudessa. Safran Software Solutions AS:n osto tukee Prohan kansainvälistä kasvu- strategiaa. Kaupan myötä Prohasta tulee johtava projektijohtamisen tietotekniikan toimittaja Norjan offshore-teollisuudessa. Proha jat- kaa kansainvälistä kasvuaan ja käy parhaillaan neuvotteluja myös uusista yritysostoista. Prohan tavoitteena on saavuttaa projekti- johtamisen tietotekniikassa johtava markkina-asema Pohjoismaissa ja vankka jalansija Pohjoismaiden ulkopuolella vielä kuluvan vuoden aikana. Safran Software Solutions AS tulee jatkamaan Proha-konsernissa itse- näisenä tytäryhtiönä osana Prohan projektijohtaminen -liiketoiminta- aluetta. Safranin vahva asema offshore-teollisuuden toimittajana parantaa Prohan kilpailuasemaa. Safran Project ja Safran Planner -tuotteet vahvistavat ja laajentavat Proha-konsernin projekti- johtamiseen liittyvää ohjelmistotarjontaa. Prohan laaja ohjelmisto- tuotevalikoima puolestaan avaa Safranille uusia mahdollisuuksia off- shore-teollisuudessa erityisesti Norjan ja Euroopan markkinoilla. Kauppa toteutetaan osakevaihtona. Osakevaihdossa tarjotaan Safran Software Solutions AS:n osakkaille merkittäväksi yhteensä 300.000 kappaletta Proha Oyj:n uusia osakkeita. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 5,7% Proha Oyj:n osakekannasta osakevaihdon jälkeen. Osaan uusista osakkeista liittyy myyntirajoitus, joka päättyy koko- naan kahden vuoden kuluttua. Kauppa astuu lopullisesti voimaan, kun Proha Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen kaupan hyväksymisestä ja kun Proha on toteuttanut osake-emission. Safran Software Solutions AS lyhyesti Safran Software Solutions AS kehittää ja myy offshore-teollisuudelle suunnattua laajaa Safran Project -ohjelmistoa, jonka lisenssejä on myyty noin 350 kappaletta. Yhtiön uuden, Safran Project -ohjelmistoa pienemmän Safran Planner-suunnitteluohjelmiston markkinointi on alkamassa. Safran Software Solutions AS:n asiakkaita ovat suuret ja keskisuuret offshore-teollisuuden yritykset. Safran Software Solutions AS:n palveluksessa on tällä hetkellä 12 työntekijää. Pääomistajana yrityk- sessä ovat työntekijät. Yrityksen liikevaihto tilikaudelta 1.1.-31.12.1999 oli 11,0 miljoonaa Norjan kruunua ja voitto ennen veroja 3,72 miljoonaa Norjan kruunua. Kuluvan tilikauden liikevaihdon arvioidaan olevan noin 18 miljoonaa Norjan kruunua ja voiton ennen veroja noin 4 miljoonaa Norjan kruunua. Proha lyhyesti Proha on nopeasti kasvava ja kannattava suomalainen tietotekniikan palveluyritys. Proha keskittyy johtamiseen Internet-aikakaudella. Toiminnan avainalueita ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologiat. Tämän kaupan jälkeen Proha Oyj:n palveluksessa on 212 henkilöä. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/06/20000406BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/06/20000406BIT00680/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa