Proha Oyj ostaa Planman Oy:n

PROHA OYJ OSTAA PLANMAN OY:N Proha Oyj (jatkossa Proha) on solminut PlanMan Oy:n kaikkien osakkaiden kanssa sitovan esisopimuksen, jonka mukaan Proha hankkii omistukseensa tamperelaisen PlanMan Oy:n koko osakekannan. PlanMan on projektihallinnan palvelutalo, jonka PlaNet ja PlaCost-tuotteet ovat laajasti käytössä mm. rakennusalalla ja julkisella sektorilla Suomessa ja Ruotsissa. PlanMan Oy tulee jatkamaan Proha-konsernissa itsenäisenä tytäryhtiönä osana Prohan projektijohtamisen tietotekniikka -liiketoimintaa. Samalla kun PlaNet ja PlaCost vahvistavat ja laajentavat Proha-konsernin tarjontaa, Prohan tuotteet ja osaaminen avaavat uusia mahdollisuuksia PlanManin tuotteiden jatkokehitykselle. Kauppa toteutetaan osakevaihtona. Osakevaihdossa tarjotaan PlanMan Oy:n osakkaille koko Planman Oy:n osakekannasta muodostuvaa apporttiomaisuutta vastaan merkittäväksi yhteensä 363.000 kappaletta Proha Oyj:n uusia osakkeita ja 275 tuhatta markkaa. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 8,2% Proha Oyj:n osakekannasta osakevaihdon jälkeen. Uusiin osakkeisiin liittyy myyntirajoitus, joka päättyy kokonaan kahden vuoden kuluttua. Kauppa astuu lopullisesti voimaan, kun Proha Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen kaupan hyväksymisestä ja toteuttaa osake-emission. PlanMan Oy:stä tulee kaupan yhteydessä Proha Oyj:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yritysosto on osa Proha Oyj strategiaa saavuttaa johtava markkinaasema Pohjoismaissa valitsemillaan erikoistumisalueilla sekä vahvistaa jo ennestään vankkaa markkina-asemaansa Suomessa. Tänään solmittujen CM-Systems Oy:n ja Planman Oy:n osakekannan hankkimista koskevien sopimusten seurauksena Proha-konserni saavuttaa johtavan markkina-aseman Suomessa Projektijohtamisen tietotekniikan alalla kaikilla asiakastoimialoilla. Yhtiö käy parhaillaan neuvotteluja myös muista yritysostoista. PlanMan lyhyesti PlanMan Oy toimittaa projektinhallintaohjelmia sekä niihin liittyviä koulutus-, konsultointi- ja käyttöneuvontapalveluja useille eri toimialoille. PlanManilla on yli 13 vuoden kokemus alalta. PlanManilla on Suomessa 750 asiakasta ja Ruotsissa 150 asiakasta, joista suurin on NCC-rakennuskonserni. PlanMan Oy:n palveluksessa on tällä hetkellä 9 työntekijää. Pääomistajana yrityksessä on neljä sen avainhenkilöä. Yrityksen liikevaihto tilikaudelta 1.1.-31.12.1998 oli 4,5 Mmk ja voitto ennen veroja 1,1 Mmk. Kuluvan tilikauden liikevaihdon arvioidaan olevan noin 5,6 Mmk ja voiton ennen veroja noin 2,2 Mmk. Proha lyhyesti Proha Oyj on suomalainen tietotekniikan palveluyritys, jonka toimin- nan avainalueita ovat projektijohtamisen tietotekniikka, tietojärjestelmien testauksen automatisointi ja Internet- liiketoimintasovellukset. Tämän kaupan ja aiemmin tänään sovitun CM- Systems Oy:n oston jälkeen Proha Oyj:n palveluksessa on 92 henkilöä. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/17/19991217BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/17/19991217BIT00830/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.