Proha Oyj ostaa vähemmistöosuuden Tietokate Ta-Tilit Oy:Stä

PROHA OYJ OSTAA VÄHEMMISTÖOSUUDEN TIETOKATE TA-TILIT OY:STÄ Proha Oyj on sopinut hankkivansa 20% osuuden joensuulaisen Tietokate Ta-Tilit Oy:n (Tietokate) osakkeista ja äänistä. Sopimuksen mukaan Proha saa lisäksi option ostaa loput 80% yhtiön osakkeista vuoden 2004 loppuun mennessä. Tietokate tulee toimimaan läheisessä yhteistyössä Prohan talousjohtamisen liiketoiminta-alueen kanssa. Järjestely toteutetaan osittain osakeantina ja osittain ostamalla osakkeita yhtiön nykyiseltä omistajalta. Kauppahinta ja pääomasijoitus ovat Prohan liiketoimintaan nähden pieniä. Osapuolet ovat sopineet, että täsmällistä kauppahintaa tai pääomasijoitusta ei julkisteta. Tietokate vahvistaa Prohan talousjohtamisen liiketoiminta-alueen palveluja ja laajentaa Prohan sovellusvuokrauspalvelun (Application Service Provider, ASP) jakelukanavaa. Järjestely vahvistaa myös Proha-konsernin resursseja nykyaikaisen paperittoman taloushallinnon kehittämisessä asiakkailleen. TIETOKATE LYHYESTI Tietokate on auktorisoitu ja ISO 9002 sertifioitu tilitoimisto, joka tarjoaa taloushallinnon palveluja pk-yrityksille. Palvelut koostuvat taloushallinnon peruspalveluista ja vaativista asiantuntijapalveluis- ta. Yhtiö hyödyntää viimeisintä internet-tekniikkaa palvelujen tuot- tamisessa asiakkailleen. Viimeksi päättyneellä tilikaudella 6/2000 (12 kk) yhtiön liikevaihto oli 6,6 milj. mk ja voitto ennen veroja 1,1 milj. mk. Henkilökunnan lukumäärä on 22 henkilöä. PROHA LYHYESTI Proha on nopeasti kasvava ja kannattava kansainvälinen ohjelmisto- ja palveluyritys. Proha keskittyy johtamiseen Internet-aikakaudella. Yh- tiön liiketoiminta-alueet ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologia. Proha-konsernin pro forma -liikevaihto ylit- tää 500 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta yli 4/5 tulee Suomen ulko- puolelta. Proha-konsernissa työskentelee yhteensä yli 600 henkilöä, joista yli 400 Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Singaporessa, Hong Kongissa ja Koreassa. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/03/20001103BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/03/20001103BIT00420/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa