Proha Oyj ostaa vähemmistöosuuden tilitoimisto A. Karppinen Oy:stä

PROHA OYJ OSTAA VÄHEMMISTÖOSUUDEN TILITOIMISTO A. KARPPINEN OY:STÄ Proha Oyj on sopinut hankkivansa 30% osuuden oululaisen Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n osakkeista ja äänistä. Sopimuksen mukaan Proha saa lisäksi option ostaa loput 70% yhtiön osakkeista vuoden 2004 loppuun mennessä. Tilitoimisto A. Karppinen tulee toimimaan läheisessä yhteistyössä Prohan talousjohtamisen liiketoiminta-alueen kanssa. Tilitoimisto A. Karppinen vahvistaa Prohan talousjohtamisen liiketoiminta-alueen palveluja ja laajentaa Prohan sovellusvuokraus- palvelun (Application Service Provider, ASP) jakelukanavaa. Järjestely vahvistaa myös Proha-konsernin resursseja nykyaikaisen paperittoman taloushallinnon kehittämisessä asiakkailleen. Osapuolet ovat sopineet, että täsmällistä kauppahintaa ei julkisteta. Prohan talousjohtamisen liiketoiminta-alueella työskentelee kaupan jälkeen 150 henkilöä Prohan tytär- ja osakkuusyrityksissä kahdeksassa kaupungissa eri puolilla Suomea. Prohan Internet Accounting Partner (IAP)-palvelu kattaa talousjohtamisen sovellusvuokraus- ja sovellus- tukipalvelujen lisäksi talousjohtamisen ulkoistus- ja konsultointi- palveluja. TILITOIMISTO A. KARPPINEN LYHYESTI Tilitoimisto A. Karppinen on auktorisoitu ja ISO 9002 sertifioitu tilitoimisto, joka tarjoaa taloushallinnon palveluja pk-yrityksille. Palvelut koostuvat taloushallinnon peruspalveluista ja vaativista asiantuntijapalveluista. Viimeksi päättyneellä tilikaudella 9/2000 (12 kk) yhtiön liikevaihto oli 8,8 milj. mk ja voitto ennen veroja 1,6 milj. mk. Henkilökunnan lukumäärä on 30 henkilöä. PROHA LYHYESTI Proha on nopeasti kasvava ja kannattava kansainvälinen ohjelmisto- ja palveluyritys. Proha keskittyy johtamiseen Internet-aikakaudella. Yh- tiön liiketoiminta-alueet ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologia. Proha-konsernin pro forma -liikevaihto ylit- tää 500 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta yli 4/5 tulee Suomen ulko- puolelta. Konsernin palveluksessa on yli 600 henkilöä, näistä yli 400 ulkomailla. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/05/20001205BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/05/20001205BIT00690/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.