Proha sijoittaa it-alan kasvuyritykseen Widene Oy:öön

PROHA SIJOITTAA IT-ALAN KASVUYRITYKSEEN WIDENE OY:ÖÖN Proha Oyj on tehnyt yhdessä Eficor Oyj:n kanssa siemenvaiheen sijoi- tuksen tietotekniikka-alan kasvuyritykseen Widene Oy:öön. Widene on globaaleja markkinoita tavoitteleva, tietotekniikka-alan resurssi- palveluita ja alihankintaa tarjoava start-up -yritys. Sijoituksen määrää ei julkisteta, koska se on Prohan liiketoiminnan laajuuteen nähden pieni. Proha tekee laajamittaista ohjelmisto- ja tuotekehitystä eri puolilla maailmaa. Prohan tuotekehityskeskukset sijaitsevat tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Englannissa, Japanissa, Norjassa ja Suomessa. Kansain- välinen komponenttialihankinta nopeuttaa tuotekehitystä, alentaa kus- tannuksia ja lisää tuotekehityksen joustavuutta. Sijoitus Wideneen lisää Prohan käytettävissä olevien kehitysresurssien määrää ja antaa mahdollisuuden osakkaana vaikuttaa Widenen toiminnan kehittämisen suuntaan. WIDENE LYHYESTI Widene tarjoaa yrityksille kokonaisvastuullisia ulkoistettuja tieto- tekniikan kehittämispalveluita ja ratkaisuja. Tietotekniikka-alalla vallitsevan maailmanlaajuisen pulan kehitysresursseista ennustetaan pahenevan. Widenen liikeideana on luoda markkinapaikka, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Widene käyttää alihankinnassaan resursseja Venäjältä ja Lähi-Idästä. Yhtiön markkinapotentiaalia pidetään merkittävänä. PROHA LYHYESTI Proha on nopeasti kasvava ja kannattava kansainvälinen ohjelmisto- ja palveluyritys. Proha keskittyy johtamiseen Internet-aikakaudella. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologia. Proha-konsernin pro forma -liikevaihto ylittää 500 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta yli 4/5 tulee Suomen ulkopuolelta. Proha-konsernissa työskentelee yhteensä yli 600 henki- löä,joista yli 400 Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Singaporessa, Hong Kongissa ja Koreassa. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/06/20001106BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/06/20001106BIT00840/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.