PROHALLE MERKITTÄVÄ PÄÄNAVAUS SOVELLUSVUOKRAUSPALVELUSSA

PROHALLE MERKITTÄVÄ PÄÄNAVAUS SOVELLUSVUOKRAUSPALVELUSSA Proha Oyj:n talousjohtamisen liiketoiminta-alueen tytäryhtiö Accountor Oy on solminut merkittävän Internet Accounting Partner -sopimuksen (IAP) valtakunnalliseksi nopeasti kehitettävän Bestman- kauppaketjun kanssa. Sopimuksen mukaan Accountor Oy toimittaa IAP- palveluja Bestman -ketjulle. Sopimus käsittää sovellusvuokraus- ja sovellustukipalvelun lisäksi talousjohtamisen ulkoistus- ja konsul- tointipalveluja. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 2 mmk vuodessa, josta lisenssitulojen osuus on yli 50%. Proha Oyj käynnisti kesäkuussa Internet Accounting Partner -toiminnan (IAP) osana Prohan talousjohtamisen liiketoimintaa samanaikaisesti sovellusvuokrauspalvelun (ASP) kanssa. IAP-palvelu kattaa talous- johtamisen sovellusvuokraus- ja sovellustukipalvelun lisäksi talous- johtamisen ulkoistus- ja konsultointipalveluja. IAP-palveluja tarjoaa Prohan tytäryhtiö Accountor Oy. Bestman-ketju lyhyesti Bestman-ketjua hallinnoi West Shop Oy. Bestman -ketjun taustalla ovat Turun ja Porin teleliikennealueen 12 puhelinyhtiötä. Omistajayhti- öiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,2 miljardia markkaa ja henkilöstön määrä noin 1200. Bestman-ketjuun on tulossa yli 40 myymä- lää maanlaajuisesti. Ketju aikoo profiloitua digitaalisen viestinnän edelläkävijäksi ja luotettavaksi myymäläverkoksi sekä e-kaupaksi. Bestman-ketjun tuotevalikoima kattaa tuotteita teleliikenteen, tieto- tekniikan, kodinelektroniikan, toimistoautomaation ja turvallisuuden toimialueilta. Accountor Oy lyhyesti Accountor Oy on Proha Oyj:n kokonaan omistama talousjohtamiseen kes- kittyvä tytäryhtiö, jonka palveluksessa on 70 henkilöä. Proha lyhyesti Proha on nopeasti kasvava ja kannattava kansainvälinen ohjelmisto- ja palveluyritys. Proha keskittyy johtamiseen Internet-aikakaudella. Yh- tiön liiketoiminta-alueet ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologia. Kesällä 2000 Proha-konserniin ostetun yhdys- valtalaisen Artemis Management Systemsin ja syyskuussa 2000 sovittu- jen eurooppalaisten yrityskauppojen myötä Proha-konsernin pro forma- liikevaihto ylittää 500 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta yli 4/5 tulee Suomen ulkopuolelta. Proha-konsernissa työskentelee yhteensä yli 600 henkilöä, joista yli 400 Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Japanissa. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi Bestman-ketjua koskevissa asioissa: WEST SHOP OY Toimitusjohtaja Jouni Laine, puh. (02) 334 3500 JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/22/20000922BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/22/20000922BIT00190/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa