PROHALLE OSUUS SVEITSILÄISESTÄ PROJEKTIKOULUTUKSEN OHJELMISTOJEN TOIMITTAJASTA

PROHALLE OSUUS SVEITSILÄISESTÄ PROJEKTIKOULUTUKSEN OHJELMISTOJEN TOIMITTAJASTA Proha Oyj ja sveitsiläinen STS Sauter Training & Simulation SA (STS) ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan Proha ostaa 33% STS:n osakekan- nasta. Prohalla on lisäksi optio ostaa loput 67% vuosien 2002 ja 2003 kuluessa. Samalla Proha-konserni saa oikeuden STS:n Internet-pohjaisen projektien- ja resurssien hallinnan koulutusohjelmistojen maailmanlaa- juiseen jakeluun Artemis-nimen alla. Artemis ottaa osaksi tuoteperhet- tään STS:n internet-opiskeluohjelmat (e-learning) SyberGuide, SyberTrain ja SimulTrain. Kaupan ensimmäisessä vaiheessa Proha investoi STS:ään CHF 750.000 osuudestaan STS:stä. Mikäli Proha toteuttaa optionsa ostaa loput 67%, kauppahinta näistä osakkeista voidaan maksaa rahana tai Prohan osak- keilla. Kauppahinta perustuu STS:n liikevaihtoon ja tulokseen. STS Sauter Training & Simulation SA täydentää Prohan projektijohta- misen liiketoiminta-alueen palvelutarjontaa. STS:n Internet-pohjainen projektikoulutusohjelmistot mahdollistavat projektikoulutuksen ajasta ja paikasta riippumatta. STS Sauter Training & Simulation SA lyhyesti STS Sauter Training & Simulation SA on sveitsiläinen ohjelmistotalo, joka kehittää interaktiivisia koulutusohjelmia projektien- ja resurs- sien hallintaan. Yhtiöllä on toimintaa Euroopan lisäksi USA:ssa, jos- sa se on kouluttanut yli 5000 projektiasiantuntijaa. STS on perustettu vuonna 1996. Yhtiön liikevaihto on CHF 2,3 miljoonaa. Proha lyhyesti Proha on nopeasti kasvava ja kannattava kansainvälinen ohjelmisto- ja palveluyritys. Proha keskittyy johtamiseen Internet-aikakaudella. Yh- tiön liiketoiminta-alueet ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologia. Proha-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2000 ylittää 500 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta runsaat 4/5 tulee Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 600 henkilöä, näistä yli 400 ulkomailla. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja Proha Oyj Pekka Pere , Toimitusjohtaja +358 (0)20 4362 000 pekka.pere@proha.fi www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00600/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa