Prohalta kattavat sovellusvuokrauspalvelut Porin Lämpövoima Oy:lle

PROHALTA KATTAVAT SOVELLUSVUOKRAUSPALVELUT PORIN LÄMPÖVOIMA OY:LLE Proha Oyj:n talousjohtamisen liiketoiminta-alueen tytäryhtiö Accountor Oy on sopinut Internet Accounting Partner -palvelujen (IAP) toimittamisesta Porin Lämpövoima Oy:lle. Sopimus käsittää sovellusvuokraus- ja sovellustukipalvelun lisäksi talousjohtamisen ulkoistus- ja konsultointipalveluja. Sopimuksen myötä Prohan sovellusvuokrauspalvelun toimiala laajenee kattamaan myös kunnallisten liikelaitosten talousjohtamisen palvelut. "IAP-palvelumme tuo modernin talousjohtamisen menetelmät ja sovellukset nyt kunnallisen sektorin käyttöön." toteaa Accountor Oy:n toimitusjohtaja Juha Tommila. "Internet-teknologian kehitys on mahdollistanut sovellusvuokrauspalvelun ja asiantuntijapalvelujen tarjoamisesta kokonaispalveluna. Kesäkuussa käynnistämämme Internet Accounting Partner - toiminta on saanutkin markkinoilla innostuneen vastaanoton." Proha Oyj käynnisti kesäkuussa Internet Accounting Partner -toiminnan (IAP) osana Prohan talousjohtamisen liiketoimintaa samanaikaisesti sovellusvuokrauspalvelun (ASP) kanssa. IAP-palvelu kattaa talousjohtamisen sovellusvuokraus- ja sovellustukipalvelun lisäksi talousjohtamisen ulkoistus- ja konsultointipalveluja. IAP-palveluja tarjoaa Prohan tytäryhtiö Accountor Oy. Porin Lämpövoima Oy lyhyesti Porin Lämpövoima Oy on Porin kaupungin omistama yhtiö. Yhtiöllä on kolme voimalaitosta. Liikevaihto vuonna 2000 on noin 200 mmk. Porin Lämpövoima Oy:n tuotteita käytetään sekä yhdyskuntien että teollisuuden energiahuollossa. Yhtiön päämääränä on kilpailukykyinen ja ympäristön huomioon ottava energian tuotanto. Accountor Oy lyhyesti Accountor Oy on Proha Oyj:n kokonaan omistama talousjohtamiseen keskittyvä tytäryhtiö, jonka palveluksessa on 70 henkilöä. Prohan talousjohtamisen liiketoiminta-alueella työskentelee yhteensä 120 henkilöä seitsemässä kaupungissa eri puolilla Suomea. Proha lyhyesti Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava kansainvälinen ohjelmisto- ja palveluyritys, jonka liiketoiminta-alueet ovat talousjohtaminen, projektijohtaminen ja Internet-teknologia. Proha-konsernin pro-forma - liikevaihto ylittää 500 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta yli 4/5 tulee ulkomailta. Konsernin palveluksessa on yli 600 henkilöä, näistä yli 400 ulkomailla. Lisätiedot: Proha Oyj, Johtaja Juha Tommila, puh. 020 4363 000 juha.tommila@accountor.fi http://www.proha.fi JAKELU: Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/04/20001204BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/04/20001204BIT00520/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.