PROHAN ARTEMIS-KAUPPA SAATETTU PÄÄTÖKSEEN, OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS KAUPPAREKISTERII

PROHAN ARTEMIS-KAUPPA SAATETTU PÄÄTÖKSEEN, OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MER- KITTY KAUPPAREKISTERIIN Proha Oyj ja amerikkalaisen Artemis Acquisition Corporationin (Artemis Management Systemsin emoyhtiö) osakkeenomistajat ovat vieneet päätök- seen yrityskaupan, jolla Proha hankki haltuunsa amerikkalaisen Artemis Acquisition Corporationin koko osakekannan. Artemis Acquisition Corporationin omistajat ovat merkinneet kaikki suunnatussa osakeannis- sa tarjotut 4.438.002 uutta Proha Oyj:n osaketta. Annettaviin osak- keisiin liittyy luovutusrajoitus. Osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin 24.8.2000. Yritysostoon liittyneen rahoitusjärjes- telyn mukaisesti Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale (LB Kiel) ostaa Artemis Acquisition Corporationin osakkeenomistajilta yhteensä 1.331.401 Proha Oyj:n osaketta ja Thomfinaz AG 443.800 osaketta. Osa- kekaupat toteutetaan 24.8.2000. Rekisteröinnin jälkeen Proha Oyj:n osakepääoma on 12.559.588,60 euroa ja osakemäärä 9.661.222 kpl. Kaupan kokonaissumma oli USD 50 miljoo- naa. Kaupassa käytetty osakekurssi oli 12,46 euroa osakkeelta. Prohan ylimääräinen yhtiökokous 21.8.2000 hyväksyi kaupan ehdot. Prohan ostama Artemis Management Systems on globaalisti toimiva, projektinhallintaan keskittynyt ohjelmistoyritys. Artemiksen maail- manlaajuinen jakelukanava avaa uusia mahdollisuuksia Prohan ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteiden kansainväliselle jakelulle. Artemis jatkaa toimintaansa Proha Oyj:n itsenäisenä tytäryhtiönä. Artemis-kaupan jälkeen Prohan suurimmaksi osakkeenomistajaksi noin 14%:n omistusosuudella noussut Alec Gores on nimitetty 21.8.2000 alkaen Proha Oyj:n hallituksen jäseneksi. PROHA LYHYESTI Proha on nopeasti kasvava ja kannattava kansainvälinen tietotekniikan palveluyritys. Proha keskittyy johtamiseen Internet-aikakaudella. Toiminnan avainalueita ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologiat. Proha-konsernin pro forma -liikevaihto Artemis- kaupan jälkeen on yhteensä noin 390 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta yli 3/4 tulee ulkomailta. Proha-konsernissa työskentelee yhteensä 440 henkilöä, joista Suomessa 200 sekä Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Japanissa yhteensä 240 henkeä. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/24/20000824BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/24/20000824BIT00520/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.