PROHAN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Järjestäytymiskokouksessaan 27.2.2008 Prohan hallitus valitsi Ernest Jilderdan Proha Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Ilari Koskelon varapuheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus päätti seuraavista asioista:

SUUNNATTU OSAKEANTI PROHAN KASVATTAESSA OMISTUSTAAN DATATRON OY:SSÄ

Hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2007 myöntämän valtuutuksen nojalla antaa enintään 243.081 Proha Oyj:n uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Datatron Oy:n omistajien merkittäväksi. Annettavat 243.081 uutta osaketta muodostavat 0,4 % kaikista osakkeista uusien osakkeiden liikkeeseen laskun jälkeen.

Osakkeiden merkintähinta on kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti osakkeen painotettu keskihinta Helsingin pörssissä aikavälillä 1.11.2007 - 31.1.2008 eli 0,27 euroa kappaleelta, yhteensä 65.631,87 euroa. Osakkeista maksettava määrä merkitään kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päätti kasvattaa Prohan omistusosuutta Datatron Oy:stä 40%:lla yhteensä 60%:iin. Osa kauppahinnasta maksetaan Proha Oyj:n uusilla osakkeilla. Aiemmin 13.12.2006 Proha hankki 20% helsinkiläisestä projektijohtamisen asiantuntijapalveluita tarjoavasta Datatron Oy:stä ja sopi samalla optiosta hankkia Datatron kokonaan omistukseensa yhdessä tai useammassa erässä. Hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta Prohan vuoden 2008 liikevaihtoon.

Annettaviin uusiin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, joka lakkaa kahdentoista (12) kuukauden kuluttua uusien osakkeiden rekisteröimisestä.

KONSERNIN AVAINHENKILÖSTÖLLE MYÖNNETTÄVÄT OPTIO-OIKEUDET

Hallitus hyväksyi varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2007 päättämän, Proha-konsernin kannustinjärjestelmään kuuluvan optioannin merkintöjä. Nyt merkityt yhteensä 60.000 Proha Oyj:n optio-oikeutta oikeuttavat yhteensä 60.000 osakkeen merkitsemiseen. Optiot annettiin vastikkeetta yhtiön konserniyhtiöiden avainhenkilöstölle. Merkintäaika jatkuu 17.4.2008 saakka.

Optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,37 euroa.

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2007 päätti yhteensä enintään 2.110.000 option liikkeeseen laskemisesta. Optioannin ehdot julkistettiin pörssitiedotteella 28.3.2007. Optioannissa on tähän mennessä merkitty 1.767.000 Proha Oyj:n optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä 1.767.000 osakkeen merkitsemiseen.

YHTIÖLLE PALAUTETUT OPTIO-OIKEUDET

Hallitus päätti optio-ohjelmien ehtojen mukaisesti lunastaa takaisin yhtiölle vastikkeetta optioita työntekijöiltä, joiden työsuhde Proha-konserniin on päättynyt. Lunastettavaksi tuli yhteensä 90.000 optio-oikeutta vuoden 2007 ohjelmasta ja 27.720 optio-oikeutta vuoden 2005 ohjelmasta.


Proha Oyj
Pekka Pere
Toimitusjohtaja

Lisätietoja
PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000
pekka.pere@proha.com
www.proha.fi

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit