PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN MERKINTÄAJASTA

PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN MERKINTÄAJASTA Proha Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 11.4.2001, että vuoden 2001 optio-ohjelman nojalla liikkeeseen laskettavien optioiden toinen mer- kintäaika alkaa 18.4.2001 ja päättyy 20.4.2001. Optio-oikeudet tarjo- taan osana konsernin henkilöstön kannustinjärjestelmää. Optioannin ehdot on julkistettu pörssitiedotteena 5.2.2001. Optio-oikeudet perustuvat Proha Oyj:n hallituksen kokouksessaan 4.2.2001 ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuu- tuksen nojalla tekemään päätökseen korottaa yhtiön osakepääomaa enin- tään 520.000 eurolla laskemalla liikkeelle enintään 20.000.000 optio- oikeutta, jotka oikeuttavat 2.000.000 osakkeen merkitsemiseen optio- annin ehtojen mukaisesti. Optioannin ensimmäisen merkintäajan kulu- essa tehdyt merkinnät, 17.848.280 Proha Oyj:n optio-oikeutta, hal- litus hyväksyi kokouksessaan 9.3.2001. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja LISÄTIEDOT: Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. +358-(0)20 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/11/20010411BIT01080/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/11/20010411BIT01080/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa