PROHAN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006

Katsauskausi tammi-syyskuu 2006:

- Proha-konsernin liikevaihto oli 46,0 milj. euroa (46,6 milj. euroa tammi-syyskuu 2005).
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 49,1 % ja oli 28,8 milj. euroa (19,3 milj. euroa).
- Konsernin liiketulos oli 11,4 milj. euroa (-2,7 milj. euroa).
- Konsernin liiketulos 11,4 milj. muodostuu jatkuvien toimintojen liiketuloksesta -0,1 milj. euroa (-0,8 milj. euroa), Artemiksen luovutusvoitosta toisella vuosineljänneksellä 14,5 milj. euroa sekä Artemiksen tammi-kesäkuun liiketappiosta -3,0 milj. euroa (-1,9 milj.euroa).
- Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -1,0 milj. euroa (-3,6 milj. euroa).
- Artemis-alakonsernin myynti saatettiin päätökseen 30.6.2006. Kaupalla on merkittävä positiivinen vaikutus Prohan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
- Fabcon-kauppa astui voimaan 1.5.2006. Prohan tytäryhtiö Dovre International AS osti norjalaisen Fabcon Management AS:n liiketoiminnot ja kansainväliset tytäryhtiöt. Kauppa vahvistaa Prohan ja sen tytäryhtiön Dovren kasvua ja asemaa öljy- ja kaasuteollisuuden nopeasti kasvavilla markkinoilla.

Heinä-syyskuu 2006:

- Proha-konsernin liikevaihto väheni 24,3 % ja oli 11,1 milj. euroa (14,6 milj. euroa heinä-syyskuu 2005), koska Artemista ei enää yhdistelty konserniin.
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 76,1 % ja oli 11,1 milj. euroa (6,3 milj. euroa).
- Konsernin liiketulos parani ja oli 0,3 milj. euroa (-1,4 milj. euroa).
- Jatkuvien toimintojen liiketulos parani ja oli 0,3 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).
- Dovren ja Fabconin positiivinen kehitys vaikutti jatkuvien toimintojen liikevaihtoa lisäävästi ja kannattavuutta parantavasti.

Prohan uusi strategia:

- Proha julkisti 26.10.2006 uuden strategian, jonka mukaan Proha tarjoaa kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja asiakkaille projektien toteuttamiseen ja liiketoiminnan johtamiseen projekteina.


TOIMITUSJOHTAJA PEKKA PERE:

Vuosi 2006 on ollut Proha-konsernille merkittävien uudelleenjärjestelyjen aikaa. Artemiksen myynti pienensi konsernin liikevaihtoa, mutta paransi Prohan taloudellista asemaa. Vahva tase mahdollistaa konsernin jatkuvien toimintojen kasvun ja kannattavuuden kehittämisen.

Norjalaisen Fabconin liiketoimintojen ja kansainvälisten tytäryhtiöiden osto kasvattaa ja vahvistaa Prohan kansainvälistä, öljy- ja kaasuteollisuutta palvelevaa projektinhallinnan palveluliiketoimintaa.

Prohan 26.10.2006 julkistama uusi strategia selkeyttää konsernin rakennetta ja liiketoiminnan tavoitteiden asettamista. Proha-konserniin kuuluu kaksi liiketoimintaryhmää: Dovre Consulting and Services ja Safran Systems.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän vuoden 2006 viimeisen neljänneksen tavoitteena on jatkuva kannattavuuden parantaminen ja kansainvälisen liiketoiminnan osuuden kasvattaminen.

Osana uutta strategiaa Proha päätti kaupallistaa uuden ohjelmistotuoteperheen, työnimeltään SafranOne. SafranOne sovittaa yhteen Prohan Safran-ohjelmistotuotteet ja uusimman Microsoft-teknologian. SafranOne tarjoaa edistyneen ohjelmistoarkkitehtuurin kestävien ohjelmistoratkaisujen
kehittämiseen asiakkaille. Uudella Safran Systems -liiketoimintaryhmällä ei ennakoida olevan olennaista vaikutusta vielä konsernin vuoden 2006 liikevaihtoon.


JATKUVIEN TOIMINTOJEN KESKEISET TUNNUSLUVUT (kts. pdf-liite)
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT (kts. pdf-liite)


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Prohan uusi strategia

Proha Oyj:n hallitus hyväksyi 25.10.2006 Prohan uuden strategian.

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys. Proha tukee asiakkaitaan projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja.


Uusi ohjelmistotuote

Osana uutta strategiaansa Proha kaupallistaa uuden ohjelmistotuoteperheen, työnimeltään SafranOne, jonka tuotekehityksestä vastaa Prohan organisaatio Suomessa ja Aasiassa.

SafranOne-työkalut sisältävät joukon projektinhallinnan toimintoja sekä yleisen muokattavissa olevan teknisen alustan, joita asiakkaat voivat käyttää sekä teollisuuden investointiprojektien johtamiseen että henkilötyön johtamiseen projektiorganisaatioissa.


Konsernin rakenne

Proha-konserniin kuuluu kaksi liiketoimintaryhmää: Dovre Consulting and Services ja Safran Systems.


Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä tarjoaa projektin- ja toimitusketjun hallinnan konsultointia ja palveluja. Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän muodostavat Dovre International AS ja sen ostamat Fabcon-yhtiöt.

Dovre International AS on norjalainen kansainvälisiin pääasiassa öljy- ja kaasusektorin projektinjohtamisen ja hankintaketjun hallinnan palveluihin keskittyvä yritys. Dovrella on jo aikaisemmin ollut tytäryhtiöt Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa. Katsauskaudella Dovre hankki Fabconin liiketoiminnan ja kansainväliset tytäryhtiöt. Fabcon on vuonna 1977 perustettu kansainvälisesti toimiva öljy- ja kaasuteollisuuden projektijohtamisen konsulttiyritys, jonka
palveluksessa on noin 70 työntekijää. Fabconilla on tytäryhtiöt Kanadassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa, Singaporessa, Nigeriassa ja Iso-Britanniassa. Lisäksi Fabconilla on sivutoimipisteet Venäjällä ja Etelä-Koreassa.


Safran Systems -liiketoimintaryhmä

Prohan ohjelmistoliiketoiminta on organisoitu uudestaan muodostamalla kansainvälisesti toimiva Safran Systems -liiketoimintaryhmä. Safran Systems -liiketoimintaryhmä kehittää, myy ja tukee projektinhallinnan ohjelmistoja, joita asiakkaat käyttävät sekä teollisuuden investointiprojektien että projektiorganisaatioiden johtamiseen. Prohan norjalaisen tytäryhtiön Safran Solutions AS:n, suomalaisen tytäryhtiön Datamar Oy:n ja Mobile Business -liiketoimintayksikön toiminnot ja tuotteet organisoidaan osaksi liiketoimintaryhmää.

Safran Solutions AS on norjalainen öljy- ja kaasusektorin projektinjohtamisohjelmistoihin erikoistunut yritys. Suomalainen Datamar Oy tarjoaa räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja client/server- ja Internet-ympäristöissä.

Proha on Microsoftin Gold Certified -kumppani ja Safran yksi harvoista Microsoft Project 2007 -ohjelmiston julkaisemiseen liittyvistä kumppaneista kansainvälisesti.


Kasvustrategia

Sekä Safran Systems- että Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä keskittyvät kannattavaan kansainväliseen kasvuun. Orgaanisen kasvunsa lisäksi Proha-konserni hakee kasvua myös laajentamalla kansainvälistä myynti- ja palveluverkostoaan valikoiduilla yritysostoilla. Hallittujen yritysostojen sarjana aikaansaatu kasvu aiotaan toteuttaa matalalla riskitasolla niin, että sitoutuneen pääoman määrä pysyy kohtuullisena eivätkä konsernin rahavarat sitoudu hankintoihin merkittävästi.


Johdon uusi vastuunjako ja uusi johtoryhmä

Pekka Pere jatkaa Proha-konsernin toimitusjohtajana ja johtaa myös Prohan Safran Systems -liiketoimintaryhmää.

Arve Jensen on nimitetty Proha-konsernin johtajaksi vastuualueenaan Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä. Hän jatkaa Dovre International AS:n toimitusjohtajana.

Birger Flaa on nimitetty Proha-konsernin johtajaksi vastuualueenaan Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän kansainvälinen laajeneminen. Hän jatkaa Proha Oyj:n hallituksen jäsenenä.

Steinar Dalva on nimitetty Proha-konsernin johtajaksi vastuualueenaan nykyiset Safran-tuotteet ja kansainväliset kumppanisuhteet. Hän jatkaa myös Safran Software Systems AS:n toimitusjohtajana.

Pekka Halonen siirtyy vastaamaan Growth Ventures -toiminnoista, jotka tähtäävät molempien liiketoimintaryhmien epäorgaaniseen kasvuun. Kasvua tavoitellaan hallituilla yritysostoilla.

Sirpa Haavisto jatkaa Proha-konsernin talousjohtajana ja Janne Rainvuori konsernin lakimiehenä.

Proha-konsernin uuden johtoryhmän muodostavat Pekka Pere puheenjohtajana sekä muina jäseninä Arve Jensen, Birger Flaa, Steinar Dalva, Sirpa Haavisto ja Pekka Halonen. Johtoryhmän sihteerinä toimii konsernin lakimies Janne Rainvuori.


IFRS-RAPORTOINTI

Proha Oyj:n osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2005 tilinpäätöksessä.

Proha Oyj julkisti 26.10.2006 Prohan uuden strategian, jonka mukaisesti perustetaan kaksi liiketoimintaryhmää. Konsernin raportointirakenne tullaan muuttamaan uuden liiketoimintaryhmäjaon mukaiseksi siten, että Dovre Consulting and Services, Safran Systems ja muut toiminnot muodostavat erilliset raportoitavat liiketoimintasegmentit. Prohan seuraavissa taloustiedotteissa
luvut vertailutietoineen esitetään uuden liiketoimintaryhmäjaon mukaisesti.


PROHA MYI OMISTUKSENSA ARTEMIKSESSA

Artemis International Solutions Corporationin (Artemis) myynti saatettiin päätökseen 30.6.2006. Proha on tiedottanut kaupasta pörssitiedotteilla 13.3.2006, 3.4.2006, 9.6.2006 sekä 3.7.2006.

Artemiksen myyntisopimus ei sisällä kilpailurajoituksia eikä Artemiksen tulevaan kehitykseen liittyviä velvoitteita.

Artemiksen myynti vaikuttaa merkittävästi konsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen. Konsernin katsauskauden tulokseen sisältyy n. 14,5 milj. euron luovutusvoitto Artemiksen osakkeiden myynnistä. Koska kauppahinta oli kiinteä, Artemiksen tammi - kesäkuun tulos noin -3,1 milj. euroa lisäsi konsernin luovutusvoittoa noin 3,1 milj. euroa, sillä Artemiksen tuloslaskelman erät yhdisteltiin Prohan konsernituloslaskelmaan kaupan toteutumishetkeen 30.6.2006
asti.

Artemis-alakonserni, joka on muodostanut erillisen raportoitavan liiketoimintasegmentin ja rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmän, on luokiteltu IFRS 5-standardin mukaisesti lopetetuksi toiminnoksi.

Proha sai 53,3 % omistuksestaan Artemiksessa noin 10,0 milj. euroa, mikä maksettiin käteissuorituksena heinäkuussa.


PROHA OSTI FABCONIN LIIKETOIMINNAT

Proha Oyj:n norjalaisen tytäryhtiön Dovre International AS:n perustama Dovre Fabcon AS hankki katsauskaudella Fabcon Management AS:n liiketoiminnan ja kansainväliset tytäryhtiöt. Fabcon on yhdistelty Prohan konsernitilinpäätökseen 1.5.2006 alkaen. Kauppa vahvistaa Prohan ja sen tytäryhtiön Dovren kasvua ja asemaa öljy- ja kaasuteollisuuden nopeasti kasvavilla markkinoilla. Kaupasta on tiedotettu pörssitiedotteilla 4.4.2006 ja 12.5.2006.

Fabconin hankintameno on katsauskauden päättymishetken arvion mukaan noin 24,8 miljoonaa Norjan kruunua (noin 3,2 milj. euroa). Hankintameno sisältää kauppahinnan 24,4 milj. Norjan kruunua (noin 3,1 milj. euroa) lisäksi välittömästi hankintaan liittyviä menoja noin 0,4 milj. Norjan kruunua (noin 0,1 milj. euroa).

Kauppahinta maksetaan kahdessa erässä. Kauppahinnan ensimmäinen erä noin 16,3 milj. Norjan kruunua (noin 2,1 milj. euroa) maksettiin kesäkuussa 2006. Lopullinen kauppahinta määräytyy Fabconin vuoden 2006 tuloksen ja tiettyjen muiden tavanomaisien ehtojen täyttymisen perusteella. Jälkimmäinen erä kauppahinnasta, joka on enimmäismäärältään noin 8,0 milj. Norjan kruunua (noin
1,0 milj. euroa), maksetaan viimeistään 31.12.2007. Arvioitu kauppahinnan toinen erä noin 1,0 milj. euroa sisältyy lyhytaikaisen vieraan pääoman siirtovelkoihin konsernitaseessa 30.9.2006.

Hankintamenosta kohdistettiin noin 0,5 milj. euroa asiakassopimuksille ja asiakassuhteille. Tämän seurauksena kirjattiin laskennallinen verovelka noin 0,2 milj. euroa. Hankittujen nettovarojen käypä arvo oli noin 1,8 milj. euroa. Liikearvon noin 1,4 milj. euroa syntymiseen vaikuttivat odotettavissa olevat synergiaedut sekä hankitun liiketoiminnan kannattavuus. 1.5.- 30.9.2006 Fabconin vaikutus konsernin katsauskauden tulokseen oli noin 0,3 milj. euroa. Hankinnan
kohteesta kirjatut varat ja velat on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.


LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Prohan liikevaihto koostuu pääosin öljy- ja kaasusektorin projektinjohtamisen liiketoiminnasta. Prohan jatkuvien toimintojen liiketoiminnan muodostavat Norjan tytäryhtiö-segmenttinä raportoitavat Dovre International AS tytäryhtiöineen sekä Safran Solutions AS ja Datamar Oy. Dovren ja Fabconin osuus oli n. 96,3 % (95,3 %) ja Safranin n. 3,7 % (6,6 %) Norjan tytäryhtiöiden liikevaihdosta.

Norjan tytäryhtiöiden Dovren ja Fabconin sekä liikevaihdon että kannattavuuden kehitys on ollut positiivista sekä katsauskaudella että kolmannella vuosineljänneksellä. Dovre on katsauskaudella solminut useiden vuosien mittaisia puitesopimuksia vanhojen sopimusten jatkoksi merkittävien asiakkaiden kanssa.

Fabconin osalta kasvu on ollut merkittävintä Kanadassa sekä ExxonMobilen Sahalin-projektin myötä Venäjällä.

Katsauskaudella Norjan tytäryhtiöiden liiketoiminnasta öljy- ja kaasusektorin osuus oli noin 90 % ja muun projektitoiminnan osuus oli noin 10 %. Katsauskaudella hankittujen Fabcon-yhtiöiden toiminta keskittyy täysin öljy- ja kaasusektorille.

Kysyntä öljy- ja kaasusektorilla on katsauskaudella ja kolmannella vuosineljänneksellä ollut edelleen voimakasta. Investointitaso öljy- ja kaasuteollisuudessa on pysynyt korkeana. Markkinoiden odotetaan kehittyvän edelleen positiivisesti.

Liiketoimintojen kehittämisen painopisteinä ovat Dovre-konsernin johtavan aseman säilyttäminen Norjan markkinoilla, kannattavuuden parantaminen, Fabcon-kaupan synergioiden hyödyntäminen sekä jatkuva kasvu kansainvälisillä markkinoilla. Dovre aikoo lisätä henkilöstöään erityisesti öljyteollisuudessa kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi. Haasteena on osaavan henkilöstön rekrytointi kysyntää vastaavasti, erityisesti Norjan markkinoilla. Fabconin liiketoimintojen osto
lisää Dovren kansainvälisyyttä huomattavasti. Sekä Dovren että Fabconin merkittävät asiakkaat ovat ottaneet Fabcon kaupan myönteisesti vastaan.


LIIKEVAIHTO

Proha-konserni

Proha-konsernin liikevaihto väheni katsauskaudella 1,2 % ja oli 46,0 milj. euroa (46,6 milj. euroa tammi-syyskuu 2005),koska Artemista ei enää yhdistelty konserniin kolmannella vuosineljänneksellä. Dovren ja Fabconin liikevaihdon kasvu kuitenkin osittain kompensoi vähennystä.

Proha-konsernin liikevaihto väheni kolmannella vuosineljänneksellä 24,3 % ja oli 11,1 milj. euroa (14,6 milj. euroa heinä-syyskuu 2005), koska Artemista ei enää yhdistelty konserniin.


Jatkuvat toiminnot

Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi katsauskaudella 49,1 % ja oli 28,8 milj. euroa (19,3 milj. euroa). Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi 48,8 % ja oli 28,1 milj. euroa (18,9 milj. euroa). Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto oli 61,0 % (40,5 %) konsernin liikevaihdosta ja 97,4 % (97,6 %) jatkuvien toimintojen liikevaihdosta.

Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 76,1 % oli 11,1 milj. euroa (6,3 milj. euroa). Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi 76,2 % oli 10,9 milj. euroa (6,2 milj. euroa) eli 98,6 % (42,3 %) konsernin liikevaihdosta.


Lopetetut toiminnot

Lopetettujen toimintojen liikevaihto oli katsauskaudella 17,2 milj. euroa (27,3 milj. euroa) eli 37,4 % (58,5 %) konsernin liikevaihdosta.

Koska Artemis-alakonsernin myynti saatiin päätökseen 30.6.2006, lopetettujen toimintojen liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,0 milj. euroa (8,3 milj. euroa), eli 0,0 % (57,0 %) konsernin liikevaihdosta.


Konsernin liikevaihdon jakautuminen tuottotyypeittäin (milj. euroa, % liikevaihdosta): (kts. pdf-liite)


Palvelutuotot olivat katsauskaudella 36,1 milj. euroa (29,3 milj. euroa) eli 78,3 % (62,9 %) liikevaihdosta.

Lisenssituotot olivat katsauskaudella 10,0 milj. euroa (17,3 milj. euroa) eli 21,7 % liikevaihdosta (37,1%). Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat katsauskaudella 2,8 milj. euroa (6,6 milj. euroa)ja jatkuvat lisenssituotot olivat 7,2 milj. euroa (10,7 milj euroa).

Palvelutuotot olivat kolmannella vuosineljänneksellä 10,8 milj. euroa (9,3 milj. euroa) eli 98,1 % (63,6 %) liikevaihdosta.

Lisenssituotot olivat kolmannella vuosineljänneksellä 0,2 milj. euroa (5,3 milj. euroa) eli 1,9 % (36,4 %) liikevaihdosta. Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat kolmannella vuosineljänneksellä 0,1 milj. euroa (1,8 milj. euroa) ja jatkuvat lisenssituotot olivat 0,1 milj. euroa (3,5 milj. euroa).

Palvelutuottojen osuuden kasvu sekä lisenssituottojen osuuden väheneminen kolmannella vuosineljänneksellä johtuivat siitä, että kolmannella vuosineljänneksellä Artemiksen tuloslaskelman eriä ei enää yhdistelty Proha-konserniin. Myös 1.5.2006 hankittu Fabcon lisäsi palvelutuottojen suhteellista osuutta konsernin liikevaihdosta.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin: (kts. pdf-liite)

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti: (kts. pdf-liite)

Liikevaihdon jakauma maantieteellisesti: (kts. pdf-liite)


KANNATTAVUUS

Konsernin liiketulos katsauskaudella oli 11,4 milj. euroa (-2,7 milj. euroa). Konsernin katsauskauden liiketulos 11,4 milj. euroa muodostuu toisella vuosineljänneksellä syntyneestä Artemiksen luovutusvoitosta 14,5 milj. euroa, Artemiksen tammi- kesäkuun liiketuloksesta -3,0 milj. euroa sekä jatkuvien toimintojen katsauskauden liiketuloksesta -0,1 milj. euroa.

Konsernin liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,3 milj. euroa (-1,4 milj. euroa).

Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin: (kts. pdf-liite)


Jatkuvat toiminnot

Katsauskaudella jatkuvien toimintojen liiketulos oli -0,5 milj. euroa (-0,8 milj. euroa). Katsauskaudella jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,1 milj. euroa (-0,8 milj. euroa). Katsauskaudella jatkuvien toimintojen liiketulokseen sisältyy konsernin emoyhtiön toisella vuosineljänneksellä kirjaama -0,5 milj. euron luovutustappio Artemiksen
osakkeiden myynnistä. Katsauskaudella Norjan tytäryhtiöiden liiketulos oli 1,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa).

Kolmannella vuosineljänneksellä jatkuvien toimintojen liiketulos oli 0,3 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Norjan tytäryhtiöiden liiketulos oli 0,8 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä.


Lopetetut toiminnot

Katsauskaudella lopetettujen toimintojen liiketulos oli noin 12,0 milj. euroa (-1,9 milj. euroa). Liiketulos muodostuu toisella vuosineljänneksellä syntyneestä Artemiksen luovutusvoitosta noin 15,0 milj. euroa sekä Artemiksen tammi-kesäkuun liiketappiosta -3,0 milj. euroa.

Koska Artemis-alakonsernin myynti saatettiin päätökseen 30.6.2006, kolmannella vuosineljänneksellä lopetettujen toimintojen liiketulos oli 0,0 milj. euroa (-1,2 milj. euroa).


Proha-konserni

Proha-konsernin katsauskauden tulos ennen veroja oli 11,9 (-3,8) milj. euroa.

Proha-konsernin katsauskauden tulos oli 11,0 (-4,4) milj. euroa. Konsernin katsauskauden tulos 11,0 milj. euroa muodostuu Artemiksen luovutusvoitosta 14,5 milj. euroa, Artemiksen tuloksesta -3,1 milj. euroa sekä jatkuvien toimintojen tuloksesta -0,6 milj. euroa.

Jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos oli -1,1 milj. euroa (-1,1 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,6 milj. euroa (-1,1 milj. euroa).

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,179 (-0,072). Jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohti oli -0,018 (-0,017). Lopetettujen toimintojen tulos osaketta kohti oli 0,197(-0,055).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 92,9 % (-12,7 %).


Liikearvo

Proha-konsernissa liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan poistojen sijaan suoritetaan liikearvon arvonalentumistesti IAS 36:n mukaisesti. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.


RAHAVIRTA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 31,9 (39,2) milj. euroa.

Konsernin likvidien varojen määrä oli 12,4 (6,7) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Jatkuvien toimintojen likvidien varojen määrä oli 12,4 (3,5) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Kauppahinta Artemiksen myynnistä maksettiin heinäkuussa, mikä lisäsi konsernin kassavaroja noin 10,0 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,0 milj. euroa (-1,8 milj. euroa).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella yhteensä 2,1 (0,3) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit olivat 2,0 (0,2) milj. euroa ja lopetettujen toimintojen bruttoinvestoinnit olivat 0,1 (0,1) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit muodostuvat lähinnä Fabconin hankinnasta. Fabconin hankintahinnasta kohdistettiin noin 0,5 milj. euroa asiakassopimuksille ja asiakassuhteille. Kaupasta kirjattiin liikearvoa noin 1,4 milj. euroa.

Investointien kokonaisrahavirta oli 4,6 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Fabconin hankintaan investoitiin 1,9 milj. euroa. Investointien rahavirtaa lisäsi 6,6 milj. euroa Artemiksen luovutushinta myyntihetken rahavaroilla vähennettynä.

Uusia lainoja nostettiin 2,0 milj. euroa pääasiassa Fabconin hankinnan rahoittamiseksi. Lainoja maksettiin takaisin 0,5 milj. euroa. Rahoituksen kokonaisrahavirta oli 1,5 milj. euroa (1,2 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli 48,5 % (15,8 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) -37,3 % (53,9 %). Korollista vierasta pääomaa oli tilikauden päättyessä 6,7 (9,9) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 21,0 % (25,2%). Korollisesta vieraasta pääomasta pitkäaikaista oli 0,9 (3,8) milj. euroa ja lyhytaikaista 5,7 (6,0) milj. euroa.
Konsernin maksuvalmius (Quick Ratio) oli 2,4 (1,1).


KANNANOTTO YHTIÖN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN VAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ

Konsernin likvidien varojen määrä 30.9.2006 oli 12,4 milj. euroa. Prohan johdon näkemyksen mukaan yhtiön likvidit varat ovat riittävät Prohan liiketoiminnan harjoittamiseen seuraavan 12 kuukauden aikana.


TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Konsernin strategisten tuotteiden tutkimus- ja tuotekehitysmenot 3,6 (5,2) milj. euroa, eli 7,7 % (11,1 %) katsauskauden liikevaihdosta. Jatkuvien toimintojen tuotekehitysmenot olivat 0,6 milj. (0,6 milj. euroa) eli 2,0 % (3,1 %) jatkuvien toimintojen liikevaihdosta. Lopetettujen toimintojen tuotekehitysmenot olivat 3,0 milj. (4,6 milj. euroa) eli 17,4 % (16,8 %)lopetettujen toimintojen liikevaihdosta. Katsauskaudella ei aktivoitu tuotekehitysmenoja.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstökulut olivat 38,9 (38,0) milj. euroa, mikä oli 84,5 % (81,6 %) liikevaihdosta. Jatkuvien toimintojen henkilöstökulut olivat 26,7 (18,0), mikä oli 92,5 % (93,2 %) jatkuvien toimintojen liikevaihdosta. Lopetettujen toimintojen henkilöstökulut olivat 12,2 (20,0), mikä oli 71,0 % (73,3 %) lopetettujen toimintojen liikevaihdosta.

Vuoden 2006 kolmannen neljänneksen lopussa Proha-konsernin palveluksessa oli maailmanlaajuisesti 325 (516 henkilöä). Katsauskauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 473(525). Jatkuvissa toiminnoissa työskenteli katsauskauden lopussa 325 (213) henkilöä.

Henkilöstön jakautuminen segmenteittäin (keskimäärin): (kts. pdf-liite)


Optiojärjestelyistä kirjattiin kulua katsauskaudella yhteensä 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Optiokulusta jatkuvien toimintojen osuus oli 0,05 milj. (0,04 milj. euroa) ja lopetettujen toimintojen osuus oli 0,1 milj. euroa (0,3 milj. euroa).


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2006 päätti seuraavista asioista:

Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2005 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto / tappio -tilille eikä osinkoa tilikaudelta jaeta.

Proha Oyj:n hallitukseen valittiin seuraavat viisi jäsentä: Birger Flaa, Pekka Mäkelä, Pekka Pere, Olof Ödman ja uutena jäsenenä Ernst Jilderda.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan korvauksena 18.000 euroa vuodessa ja jokaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei valintahetkellä ole työsuhteessa Proha-konserniin tai joka ei ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n
osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli viisi prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 10.000 euroa vuodessa.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.


Optio-oikeuksien antaminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen laskea liikkeeseen enintään 1.395.000 optio-oikeutta tarjottavaksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön hallitukselle ja konserniyhtiöiden johdolle.

Optio-oikeuksien merkintäaika alkoi 25.4.2006 ja päättyi 25.5.2006. Optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinta 0,48 euroa on yhtiön osakkeen painotettu keskihinta 4.4.-25.4.2006. Osakemerkintä optioilla alkaa porrastetusti vuosien 2007 ja 2009 välillä ja päättyy 25.5.2010. Mikäli optio-oikeuksilla merkitään osakkeita, Proha Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen
seurauksena nousta enimmillään 1.395.000 uudella osakkeella, eli 362.700,00 eurolla. Liikkeeseen laskettujen optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 2,23 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Optio-ohjelman ehdot on esitetty kokonaisuudessaan 4.4.2006 julkistetussa tiedotteessa.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korotuksesta

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.183.370,84 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 12.243.734 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Tämä määrä vastaa 20
prosenttia päätöksentekohetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien.


HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Suosituksesta Proha tekee yhden poikkeuksen:
Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön. Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.proha.fi.


OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET

Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,26 euroa osaketta kohden. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä.

Prohan osakepääoma 1.1.2006 oli 15.916.854,20 euroa ja osakkeiden määrä 61.218.670 kpl. Katsauskaudella osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2006 antama valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.183.370,84 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 12.243.734 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien ja on toistaiseksi kokonaisuudessaan käyttämättä.

Proha Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 30.5.2006 varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2006 päättämän, Proha-konsernin kannustinjärjestelmään kuuluvan optioannin merkinnät. Optioannissa merkittiin yhteensä 1.341.000 Proha Oyj:n optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä 1.341.000 osakkeen merkitsemiseen. Optiot annettiin vastikkeetta konserniyhtiöiden johdolle ja yhtiön hallitukselle. Optioantien ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 4.4.2006.

Proha Oyj:n optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita katsauskauden aikana.


KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

LP-markkinatakaus Proha Oyj:n osakkeelle

Proha Oyj ja ruotsalainen Remium AB sopivat Helsingin Pörssin markkinatakausohjeen (5.4.2004) mukaisesta markkinatakauksesta. Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkoi 12.6.2006. Sopimus on voimassa kuuden kuukauden määräajan jälkeen toistaiseksi, ja sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Sopimuksen mukaan Remium AB antaa Proha Oyj:n osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 0,02 euroa. Markkinatakaajan tarjoukset sisältävät vähintään 10.000 osaketta, joka vastaa 100 pörssierää.

Proha Oyj:llä oli 30.9.2006 yhteensä 3.412 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Katsauskaudella 1.1. - 30.9.2006 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,35 euroa ja ylin kurssi 0,50 euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.9.2006 oli 0,36 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli noin 22,0 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsauskaudella Helsingin Pörssissä oli noin 10,4 milj. euroa.


VUODEN 2006 NÄKYMÄT

Proha-konsernin toimintaan vuonna 2006 vaikuttaa merkittävästi Artemis-omistuksen myynti. Kaupan toteutuminen 30.6.2006 parantaa huomattavasti Prohan tilikauden tulosta. Kauppa vahvistaa merkittävästi Prohan tasetta, mikä antaa vahvan pohjan liiketoiminnan tulevalle kehittämiselle. Koska Artemista ei enää yhdistellä Proha-konserniin toisella vuosipuoliskolla, Proha-konsernin
tilikauden liikevaihto jää vuotta 2005 pienemmäksi. Dovren ja Fabconin liikevaihdon kasvun odotetaan kuitenkin osittain kompensoivan vähennystä.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän vuoden 2006 viimeisen neljänneksen tavoitteena on jatkuva kannattavuuden parantaminen ja kansainvälisen liiketoiminnan osuuden kasvattaminen. Tulevaan kehitykseen sekä Norjassa että kansainvälisesti vaikuttaa merkittävästi öljy- ja kaasusektorin markkinatilanne. Korkean öljyn hinnan vauhdittamien investointien odotetaan
pitävän kysynnän vahvana loppuvuoden 2006 aikana. Haasteena on vastata kysyntään, mikä vaatii resurssien tehokasta käyttöä ja onnistuneita rekrytointeja.

Prohan ohjelmistoliiketoiminta on organisoitu uudestaan muodostamalla kansainvälisesti toimiva Safran Systems -liiketoimintaryhmä. Vielä konsernin vuoden 2006 liikevaihtoon ei uudella liiketoimintaryhmällä ennakoida olevan olennaista vaikutusta.


TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineiden
edustajille ja analyytikoille 2.11 klo 12.00 World Trade Centerissä, kabinetissa 1, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Lisätiedot:
PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000
pekka.pere@proha.com
www.proha.fi

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Seuraavat taulukot pdf-liitteessä:
KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE 1.1. - 30.9.2006
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-9/2006
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-9/2005
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET
TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
KONSERNIN TUNNUSLUVUT
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2006

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit