PROHAN LIIKETULOS JÄÄ ENNAKOIDUSTA

Proha arvioi aikaisemmin, että vuositasolla Prohan vertailukelpoinen kannattavuus parantuisi vuoden 2006 jatkuviin toimintoihin verrattuna, ja tulos olisi positiivinen. Tämänhetkisen arvion mukaan toisen vuosineljänneksen liiketulos jää tappiolliseksi. Myös vuoden 2007 liiketuloksen ennakoidaan jäävän tappiolliseksi.

Toisella vuosineljänneksellä konsernin vertailukelpoinen myynti on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu on kuitenkin ollut odotettua hitaampaa, minkä seurauksena ennakoidut tulosparannukset eivät ole toteutuneet.

Toisella vuosineljänneksellä Dovre Consulting and Services –liiketoimintaryhmän kannattavuus on säilynyt ennallaan, Safran Systems –liiketoimintaryhmän kannattavuus on lievästi heikentynyt ja konsernihallinnon kulut ovat pienentyneet. Dovre Consulting and Services –liiketoimintaryhmän myynti on kasvanut ennakoitua hitaammin, minkä seurauksena ennakoitu tulosparannus ei ole toteutunut. Safran Systems –liiketoimintaryhmän tulosta rasittavat tuotekehitysinvestoinnit sekä investoinnit kasvuun ja kansainväliseen laajentumiseen, jotka ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla samalla kun myynti on kasvanut odotettua hitaammin.

Vuonna 2007 konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan ja kannattavuuden jäävän edellisen vuoden tasolle. Liiketuloksen ennakoidaan koko vuoden 2007 osalta jäävän tappiolliseksi.

Proha julkistaa 9.8.2007 osavuosikatsauksensa kaudelta 1.1.-30.6.2007.

Proha Oyj
Pekka Pere
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000
pekka.pere@proha.com
www.proha.fi

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit