PROHAN MERCURY INTERACTIVE -YHTEISTYÖ PÄÄTTYY

PROHAN MERCURY INTERACTIVE -YHTEISTYÖ PÄÄTTYY Proha Oyj:n yhteistyösopimus Mercury Interactiven sovellustestaus- välineiden edustuksesta Suomessa on irtisanottu päättymään 31.12.2000. Kansainvälisenä ohjelmistoyrityksenä Proha Oyj fokusoi liiketoimin- taansa e-management-alueelle: Projektijohtamiseen ja talousjohtami- seen. Nyt irtisanottu sopimus ei mahdollistanut liiketoiminnan laa- jentamista Suomen ulkopuolelle. Proha Oyj:n Mercury Interactive -yhteistyöstä vastannut organisaatio siirtyy toimimaan Prohan omien ydintuotteiden parissa. Muutoksella ei ennakoida olevan olennaista vaikutusta vuoden 2000 tulokseen. Vuonna 2001 toimintaa fokusoivan muutoksen ennakoidaan vaikuttavan positii- visesti tuloskehitykseen. Prohan Savonlinnan testauskeskuksen toimin- taan muutoksella ei ole vaikutusta. Proha lyhyesti Proha on nopeasti kasvava ja kannattava kansainvälinen ohjelmisto- ja palveluyritys. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat projektijohtaminen, talousjohtaminen ja Internet-teknologia. Kesällä 2000 Proha-konserniin ostetun yhdysvaltalaisen Artemis Management Systemsin ja syyskuussa 2000 sovittujen eurooppalaisten yrityskauppojen myötä Proha-konsernin pro forma -liikevaihto ylittää 500 miljoonaa markkaa. Liikevaihdosta yli 4/5 tulee Suomen ulkopuolelta. Proha-konsernissa työskentelee yhteensä yli 600 henkilöä, joista yli 400 Yhdysvalloissa, Isossa- Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Japanissa. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusväline ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/28/20000928BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/28/20000928BIT00450/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa