PROHAN UUSI STRATEGIA

Proha Oyj:n hallitus hyväksyi 25.10.2006 Prohan uuden strategian.

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys. Tuemme asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja.

Uusi ohjelmistotuote

Osana uutta strategiaamme kaupallistamme uuden ohjelmistotuoteperheen, työnimeltään SafranOne, jonka tuotekehityksestä vastaa organisaatiomme Suomessa ja Aasiassa.

SafranOne-työkalut sisältävät joukon projektinhallinnan toimintoja sekä yleisen muokattavissa olevan teknisen alustan, joita asiakkaamme voivat käyttää sekä teollisuuden investointiprojektien johtamiseen että henkilötyön johtamiseen projektiorganisaatioissa.

SafranOne-työkalut on kehitetty nykyisten Safran Project- ja Safran for Microsoft Project -tuotteittemme päälle. Työkalut perustuvat Microsoftin teknologiaan ja toimivat yhdessä monien markkinoilla laajalti käytössä olevien järjestelmien kanssa pidentäen niiden elinkaarta ja lisäten niiden toiminnallisuutta. SafranOne-työkalut voidaan integroida esimerkiksi projekti- ja portfoliojohtamisen ohjelmistojen ja toiminnanohjausjärjestelmien kanssa. SafranOne hyödyntää myös Prohan Mobile Business -yksikön kehittämiä uudenaikaisia älytekstiviesteihin (iSMS) perustuvia toimintoja, joilla voidaan merkittävästi parantaa projektin osapuolten välistä yhteistoimintaa.

Konsernin rakenne

Proha-konserniin kuuluu kaksi liiketoimintaryhmää:

1) Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä tarjoaa projektin- ja
toimitusketjun hallinnan konsultointia ja palveluja sekä
2) Safran Systems -liiketoimintaryhmä, joka kehittää, myy ja tukee maailman-
luokan projektinhallinnan ohjelmistoja.

Tällä hetkellä öljy- ja kaasuteollisuudessa toimivat yritykset edustavat suurinta osaa molempien liiketoimintaryhmien asiakaskunnasta.

Proha-konserni ja sen liiketoimintaryhmät hyödyntävät projektinhallinnan osaamisesta, ohjelmistoista, jakelukanavista ja asiakaskunnasta syntyviä synergioita. Toimimme kansainvälisesti ja suurimmat liiketoimintayksikkömme ovat Norjassa, USA:ssa, Kanadassa ja Suomessa. Laajennamme kansainvälistä liiketoimintaamme edelleen sekä orgaanisen kasvun kautta että yritysostoin lähivuosina.

- Artemiksen myynti ja Fabconin hankinta aiemmin tänä vuonna muuttivat Proha-
konsernia merkittävästi siitä, mitä se oli vain yhdeksän kuukautta sitten,
sanoo Prohan toimitusjohtaja Pekka Pere. Uusi strategia ja rakenne antavat
meille uuden suunnan, joka vie meidät takaisin kasvun ja kannattavuuden
tielle. Nyt suurten muutosten jälkeen organisaatiomme voi taas keskittyä
parempien työkalujen kehittämiseen ja parempien palvelujen tuottamiseen
asiakkaillemme.

Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän muodostavat Dovre International AS ja sen ostamat Fabcon-yhtiöt. Dovre on merkittävä projektijohtamisen ja toimitusketjun hallinnan konsulttiyritys ja palveluntuottaja suurille kansainvälisille asiakkaille. Dovren tavoitteena on kasvattaa osuuttaan öljy- ja kaasusektorin ulkopuolisilla markkinoilla ja samalla säilyttää johtava asemansa Norjan öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä vahvistaa alan kansainvälistä liiketoimintaansa. Dovren palveluksessa on tällä hetkellä noin 260 henkilöä yhdeksässä maassa.

- Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä voi nyt vahvistaa
menestyksekästä kasvuaan, kun konsulteillamme on käytössään tehokkaita uusia
työkaluja asiakkaita palvellessaan, sanoo Dovre International AS:n
toimitusjohtaja Arve Jensen.

Prohan ohjelmistoliiketoiminta on organisoitu uudestaan muodostamalla kansainvälisesti toimiva Safran Systems -liiketoimintaryhmä. Ohjelmistoliiketoimintamme kantavina periaatteina ovat:

1) Keskitetty, edullinen ja nopea tuotekehitys, joka perustuu pohjoismaisten
innovaatiotyöryhmien, aasialaisten tuotekehitysryhmien ja konsernin
projektinhallinnan asiantuntijoiden yhteistyölle
2) Ohjelmistoasiakkaita tukeva palvelutarjonta
3) Asiakkaittain organisoitu kansainvälinen myynti
4) Tiivis yhteistyö tiettyjen valikoitujen kumppanien, kuten Microsoftin,
kanssa

Safran Systems -liiketoimintaryhmä kehittää ja myy projektinhallinnan ohjelmistoja, joita asiakkaamme käyttävät sekä teollisuuden investointiprojektien että projektiorganisaatioiden johtamiseen. Safran Systems -liiketoimintaryhmä yhdistää omaa tuotekehitystä ja valittujen kumppaneidensa tekniikkaa ja luo näin tuotteita, jotka ovat yhteensopivia markkinoilla laajasti käytössä olevien järjestelmien kanssa. Safran Systems tuo lisäarvoa olemassa oleviin projektinohjaus- ja toiminnanohjausjärjestelmiin lisäämällä niiden toiminnallisuutta jatkaen niiden elinkaarta. Safran-tuotealusta kattaa projektinhallinnan kaikki keskeiset standardoidut prosessit. Liiketoimintaryhmän yhtenä kohderyhmänä ovat Microsoftin projektinhallinnan ja projektiosapuolien yhteistoiminnan tuotteet. Proha on Microsoftin Gold Certified -kumppani ja Safran yksi harvoista Microsoft Project 2007 -ohjelmiston julkaisemiseen liittyvistä kumppaneista kansainvälisesti.

Prohan norjalaisen tytäryhtiön Safran Solutions AS:n, suomalaisen tytäryhtiön Datamar Oy:n ja Mobile Business -liiketoimintayksikön toiminnot ja tuotteet organisoidaan Safran Systems -liiketoimintaryhmäksi. Uusi keskitetty ja kansainvälisesti toimiva liiketoimintaryhmä kykenee paremmin palvelemaan niin nykyisiä kuin tuleviakin asiakkaita maailmanlaajuisesti.

- Odotan SafranOne-tuotteiden kaupallista hyödyntämistä, sanoo Safran Software
Solutions AS:n toimitusjohtaja Steinar Dalva. Uusien työkalujen ansiosta
voimme parantaa tuotteemme integroitumista muihin järjestelmiin sekä tarjota
asiakkaillemme räätälöityjä internet-portaaleja ja muita internet-pohjaisia
toimintoja. Ne myös laajentavat nykyisten Safran Project ja Safran for
Microsoft Project -tuotteittemme toiminnallisuutta. Nyt konsulteillamme on
myös paremmat välineet muokata tuotteitamme tehokkaasti vastaamaan
asiakkaiden vaatimuksia.

Vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla Proha-konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 17.8 miljoonaa euroa. Proha-konsernin henkilökunnan määrä on noin 310, joista noin 260 työskentelee Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmässä ja 50 Safran Systems -liiketoimintaryhmässä.

Kasvustrategia

Sekä Safran Systems- että Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä keskittyvät kannattavaan kansainväliseen kasvuun. Kummassakin liiketoiminnassa palvelujen ja järjestelmien lisääntyvä integrointi parantaa kilpailukykyämme ja kasvattaa asiakkaillemme tuottamaamme arvoa.

Orgaanisen kasvunsa lisäksi Proha-konserni hakee kasvua myös laajentamalla kansainvälistä myynti- ja palveluverkostoaan valikoiduilla yritysostoilla. Hallittujen yritysostojen sarjana aikaansaatu kasvu aiotaan toteuttaa matalalla riskitasolla niin, että sitoutuneen pääoman määrä pysyy kohtuullisena eivätkä konsernin rahavarat sitoudu hankintoihin merkittävästi.

Johdon uusi vastuunjako ja uusi johtoryhmä

Pekka Pere jatkaa Proha-konsernin toimitusjohtajana ja johtaa myös Prohan Safran Systems -liiketoimintaryhmää.

Arve Jensen on nimitetty Proha-konsernin johtajaksi vastuualueenaan Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmä. Hän jatkaa Dovre International AS:n toimitusjohtajana.

Birger Flaa on nimitetty Proha-konsernin johtajaksi vastuualueenaan Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmän kansainvälinen laajeneminen. Hän jatkaa Proha Oyj:n hallituksen jäsenenä.

Steinar Dalva on nimitetty Proha-konsernin johtajaksi vastuualueenaan nykyiset Safran-tuotteet ja kansainväliset kumppanisuhteet. Hän jatkaa myös Safran Software Systems AS:n toimitusjohtajana.

Pekka Halonen siirtyy vastaamaan Growth Ventures -toiminnoista, jotka tähtäävät molempien liiketoimintaryhmien epäorgaaniseen kasvuun. Kasvua tavoitellaan hallituilla yritysostoilla.

Sirpa Haavisto jatkaa Proha-konsernin talousjohtajana ja Janne Rainvuori konsernin lakimiehenä.

Proha-konsernin uuden johtoryhmän muodostavat Pekka Pere puheenjohtajana sekä muina jäseninä Arve Jensen, Birger Flaa, Steinar Dalva, Sirpa Haavisto ja Pekka Halonen. Johtoryhmän sihteerinä toimii konsernin lakimies Janne Rainvuori.

Proha lyhyesti

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys. Tuemme asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja. Vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla Prohan jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 17.8 miljoonaa euroa. Proha-konsernin henkilökunnan määrä on noin 310, joista noin 260 työskentelee Dovre Consulting and Services -liiketoimintaryhmässä ja 50 Safran Systems -liiketoimintaryhmässä.


Proha Oyj
Pekka Pere
Toimitusjohtaja

Lisätietoja

PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000
pekka.pere@proha.com
http://www.proha.fi

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa

Liitteet & linkit