TIETOJA OPUS360 CORPORATIONIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

TIETOJA OPUS360 CORPORATIONIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Proha tiedotti 11.4.2001 hankkivansa enemmistön amerikkalaisesta Nasdaq-listatusta Opus360 Corporationista. Kauppa arvioidaan toteutet- tavan vuoden 2001 jälkimmäisellä puoliskolla. Opus360 Corporation on julkaissut vuoden 2001 ensimmäisen neljänneksen tuloksensa. Tiedotteen mukaan liikevaihto ajalta 1.1.-31.3.2001 oli 1,5 miljoonaa dollaria, kun se vuotta aiemmin vastaavalta jaksolta oli 1,0 miljoonaa dollaria. Jakson tappio oli 37,3 miljoonaa dollaria (-25,0 miljoonaa dollaria). Osakekohtainen tappio oli 0,75 dollaria (-1,86 dollaria). Myyntikate oli 63% (24%). Käteisvarat jakson lopussa olivat 24,1 miljoonaa dollaria. Yhtiö on laskenut myös pro forma -tuloksen, joka ei sisällä kassavir- taan vaikuttamattomia kulueriä kuten, liikearvon poistoa eikä uudel- leen järjestelystä aiheutuneita eriä. Pro forma -tappio oli 9,0 mil- joonaa dollaria, edellisenä vuonna 19,1 miljoonaa dollaria. Osake- kohtainen pro forma -tappio oli 0,18 dollaria osakkeelta (-0,49 dollaria). Opuksen oman arvion mukaan yhtiön myynti on kärsinyt USA:n talouden heikentymisestä ja Prohan kanssa sovitun yritysjärjestelyn ajoitukseen sekä Nasdaq-listaukseen liittyvästä epävarmuudesta. Yhtiö ennustaa toisen vuosineljänneksen liikevaihdoksi 0,5 - 1,0 miljoonaa dollaria. Liiketoiminnan kulujen arvioidaan pienenevän noin 50%:lla vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Opuksen osavuosikatsaustiedote on kokonaisuudessaan nähtävillä Nasdaqin sivuilla tunnuksella Opus osoitteessa www.nasdaq.com. Amerik- kalaisen käytännön mukaan yhtiö jättää osavuosikatsauksen (10-Q) myös Securities and Exchange Commissionille ja se tulee myöhemmin nähtä- ville myös Nasdaqin sivuille. OPUS360 LYHYESTI Opus360 on vuonna 1998 perustettu ja vuonna 2000 teknologiapörssi Nasdqiin listautunut ohjelmistoyritys. Sen päätuote toimitusketjujen hallintaan (Supply Chain Automation, SCA) liittyvä Internet-pohjainen Workforce360-tuoteperhe, joka keskittyy henkilöstöresurssien hankin- taan ja hallintaan. Opus360:n ohjelmistoilla on yli 16000 käyttäjää eri asiakasyrityksissä kuten Lucent Technologies, Computer Science Corporation, CompuCom, Computer Task Group ja Global Managed Services. Proha Oyj julkistaa oman osavuosikatsauksensa 17.5.2001. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja LISÄTIEDOT: Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. +358-(0)20 4362 000 pekka.pere@proha.com http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/11/20010511BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/11/20010511BIT00700/bit0001.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa