TIETOJA OPUS360 CORPORATIONIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1-6/2001

TIETOJA OPUS360 CORPORATIONIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1-6/2001 Opus360 Corporation on julkaissut vuoden 2001 toisen neljänneksen tuloksensa. Liikevaihto ajalta 1.1.-30.6.2001 oli 1,7 miljoonaa dolla- ria, kun se vuotta aiemmin vastaavalta jaksolta oli 3,3 miljoonaa dol- laria. Jakson tappio oli -54,5 miljoonaa dollaria (-45,0 miljoonaa dol- laria). Osakekohtainen tappio oli -1,10 dollaria (-1,48 dollaria). Myyntikate oli 53% (64%). Käteisvarat jakson lopussa olivat 15,6 mil- joonaa dollaria. Esitetyt luvut kuvaavat Opuksen liiketoimintaa ennen Artemiksen ja Opuksen liiketoimintojen yhdistämistä. Artemiksen ja Opuksen yhdiste- tyt pro forma -luvut julkistetaan lokakuun puoleenväliin mennessä. Opuksen ja Artemiksen liiketoimintojen yhdistäminen ja uudelleenjär- jestely on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Opuksen osavuosikatsaus on nähtävillä Securities and Exchange Commissionin (SEC) internet-sivuilla www.sec.gov . Proha Oyj ja yhdysvaltalainen Opus360 Corporation toteuttivat 31.7.2001 ensimmäisen vaiheen huhtikuussa solmitusta osakevaihtosopi- muksesta. Proha omistaa nyt 59,75 prosenttia Opus360:n osakepääomasta. Prohan tytäryhtiö Artemis International ja Opus360 ovat aloittaneet liiketoimintojensa yhdistämisen ja toimivat nyt Artemis International Solutions Corporation -nimellä. Proha Oyj julkistaa oman osavuosikatsauksensa 16.8.2001. OPUS360 LYHYESTI Opus360 on vuonna 1998 perustettu, OTC Bulletin Board -listalla (OTCBB: OPUS) Yhdysvalloissa noteerattu ohjelmistoyritys. Opus360 tuottaa eBusiness-ohjelmistoja, jotka helpottavat yritysten ammatti- taitoisen henkilöstön hankintaa ja hallintaa. Opus360:n ohjelmistojen avulla yritykset tehostavat olemassa olevien resurssien käyttöä sekä vähentävät uusien työntekijöiden hankinnasta aiheutuvia kustannuksia. ARTEMIS INTERNATIONAL LYHYESTI Artemis International on johtava projekti- ja resurssijohtamisratkai- sujen toimittaja maailmassa. Artemis tarjoaa projekti- ja resurssi- johtamiseen tarkoitettuja ratkaisuja tuhansille yrityksille maailman- laajuisesti. Artemiksella on tytäryhtiöt Yhdysvalloissa, Iso-Britan- niassa, Ranskassa, Japanissa, Italiassa, Saksassa, Singaporessa ja Etelä-Koreassa. PROHA LYHYESTI Proha on maailmanlaajuisesti toimiva, kasvava ja kannattava ohjelmis- toyritys. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja Internet-teknologiaan nojautuvat sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proha-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2000 oli 82,2 miljoonaa euroa. Liike- vaihdosta yli 4/5 tulee Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on lähes 700 henkilöä, näistä yli 450 ulkomailla. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja LISÄTIEDOT: Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. +358-(0)20 4362 000 pekka.pere@proha.com http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT00010/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT00010/bit0001.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa