ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUS- OSUUDEN MUUTTUMISESTA Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ja Proha Oyj:n (Proha) hallituksen 29.11.2002 ehdotukseen yhtiökokoukselle vaihto- velkakirjalainan (Laina) liikkeeseenlaskusta perustuen ilmoitetaan seuraavasta omistusosuuden mahdollisesta muutoksesta Prohassa: Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan (Pohjola) omistusosuus Prohan osakepääomasta ja äänimäärästä voi nousta yli yhden kahdeskymmenes- osan (1/20) sen jälkeen, kun Lainan osakkeiksi vaihtoa vastaava osake- pääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin edellyttäen, että (i) yhtiökokous hyväksyy Lainan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, (ii) yhtiön toimitusjohtaja Pekka Pere merkitsee Lainaa, (iii) Pohjola merkitsee Lainaa antamansa merkintäsitoumuksen mukaisesti, (iv) Pohjola vaihtaa Lainan osakkeiksi kokonaisuudessaan, ja (v) Laina muutenkin merkitään ja vaihdetaan osakkeiksi kokonai- suudessaan. Pohjola on sitoutunut ehdollisesti merkitsemään Lainaa enintään 2.000.000 eurolla. Lainan määrä on yhteensä enintään 8.000.000 euroa ja se voidaan laina- ehtojen mukaisesti vaihtaa arviolta yhteensä noin 12.800.000 Prohan uuteen osakkeeseen, joka vastaa noin 24,7 prosenttia Prohan nykyisestä osakepääomasta, jos Lainan vaihtosuhdetta määriteltäessä osakkeen hintana käytetään 0,625 euroa (merkintäsitoumuksen mukainen vaihtohinnan enimmäismäärä). Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/02/20021129BIT00930/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/02/20021129BIT00930/wkr0002.pdf

Tilaa