Ennakkotietoja Prohasta Julkisuudessa Esiintyneiden Harhaanjohtavien Tietojen Johdosta

ENNAKKOTIETOJA PROHASTA JULKISUUDESSA ESIINTYNEIDEN HARHAANJOHTAVIEN TIETOJEN JOHDOSTA Koska joissakin uutisissa esiintyneissä arvioissa on mainittu Prohan nimi harhaanjohtavassa taloudellisessa asiayhteydessä ja tämä on ai- heuttanut Prohaa koskevia aiheettomia spekulaatioita, katsomme tar- peelliseksi antaa markkinoille oikeita tietoja Proha-konsernin tilan- teesta ja toiminnan kehityksestä. Proha-konsernin liikevaihto vuonna 2001 oli 82-85 Meur, mikä on yli 125% suurempi kuin vuonna 2000 (36,1 Meur) ja edustaa lievää kasvua myös vuoden 2000 pro forma -liikevaihtoon verrattuna. Tämän hetkisen ennakkotiedon mukaan konsernin tulos koko vuodelta vastaa aiemmin ar- vioitua ja on noin 5 Meur tappiollinen (EBITDA). Luku sisältää Opus360-kaupan vaikutuksen. Prohan edellisessä osavuosikatsauksessa arvioitiin Opus360-kaupan vaikutuksen olevan 4,9 Meur negatiivinen (EBITDA). Opus360-yhtiön tervehdyttäminen on saatettu loppuun. Proha-konsernin kassavarat 31.12.2001 olivat 5,9 Meur. Lisäksi konser- nilla oli käyttämättömiä rahoituslimiittejä noin 3,8 Meur. Tarkastettu tilinpäätös vuodelta 2001 julkaistaan 14.3.2002. Prohan johto katsoo, että konsernin toimintaedellytykset ovat normaa- lit eikä akuutteja rahoitusongelmia ole. Käytettävissä olevien tammi- kuun ennakkotietojen perusteella näkymät vuoden 2002 ensimmäiselle kvartaalille ovat myönteiset ja ennakoivat jopa aiemmin odotettua pa- rempaa vuotta 2002. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.com http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/12/20020212BIT01270/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/12/20020212BIT01270/bit0001.pdf

Tilaa