Lisätietoja Prohan Artemis-konsernin 2001 Tilinpäätöksestä

LISÄTIETOJA PROHAN ARTEMIS-KONSERNIN 2001 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Proha-konserni on julkistanut 14.3.2002 koko konsernia koskevat tulostiedot tilivuodelta 2001. Tänään julkistetut Artemis International Solutions Corporationin (AISC) tilinpäätöstiedot vuo- delta 2001 on yhdistelty kokonaisuudessaan Proha-konsernin jo julkis- tamiin vuoden 2001 tulostietoihin. Koko konsernia koskevat tilin- päätöstiedot on yksityiskohtaisesti esitettynä vuosikertomuksessa, joka on nähtävillä Internet-sivuillamme osoitteessa www.proha.fi. Erot Prohan ja AISC:n tilinpäätöksissä johtuvat Yhdysvaltain ja Suomen tilinpäätöskäytäntöjen eroista. Yhdysvaltain tilinpäätöskäy- tännön mukaiset AISC:n liikearvojen poistot ja arvonalennukset perus- tuvat pääosin vuonna 2000 toteutettujen Artemis-yrityskauppojen laskennalliseen arvoon eivätkä vaikuta AISC:n tai Proha-konsernin kassatilanteeseen tai varsinaisen liiketoiminnan kannattavuuteen. Kassavarat sekä AISC- että Proha-konsernissa lisääntyivät vuonna 2001. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.com http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/12/20020412BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/12/20020412BIT00450/wkr0002.pdf

Tilaa